Szaklexikon 

A berendezés felépítése szigetelőhüvelyekhez – extrúzió

A következő egyes aggregátokat többnyire szokásos extruziós berendezésekhez használják érés szigetelőburkolatok esetén: Felső fejrész lefutása, huzaligazító berendezés, huzalelőfűtő berendezés, kapacitásmérő híd, extruder, véső és jelölő berendezések, hűtési szakasz, excentricitást mérő berendezés, átmérőt mérő berendezés, nagyfeszültségmérő berendezés, tároló és dupla tekercs felcsévélő.

A jel terjedési sebessége (NVP)

A jelek minden vezetékben egy bizonyos sebességgel terjednek, melyek többnyire alacsonyabbak, mint a fény sebessége. Az NVP-érték megadja a fény kiterjedési sebességének arányát.

Abszorpció

Az optikai szál szigetelésének okai.

ACR

Az „Attenuation to Crosstalk Ratio“ rövidítése. Az ACR érték megadja a távolvégi áthallás és a csillapítás viszonyát bizonyos frekvencia esetén.

Adatátvitel

Az optikai adatátvitel mindig sorosan történik. Az adatátvitel előtt a párhuzamosan keletkező adatokat mindig sorosan készítik elő és az átvitel után párhuzamosan jelenik meg ismét. Itt is bitsoros adatátvitelről van szó, mert ezek az adatok mindig digitális jelként kerülnek továbbításra.

Adatátviteli kábel

A számítógépes kábelek (Li2YCYPIMF) vagy mások, legalább párban csavart, többnyire árnyékolt, gyakran egyenként árnyékolt vezetékek, pl. UNITRONIC® LIYCY (TP), UNITRONIC® BUS; UNITRONIC® LAN, telefonkábelek, optikai kábelek is. TP = twisted pair.

Adatátviteli ráta

Az adatátvitel átviteli sebességének mértékegysége. Ezt bit/sban vagy byte/s-ban mérik.

Adatbusz

Összetartozó vezetékek rendszere, melyen adatbiteket lehet továbbítani.

Adatkábel

Olyan kábelek vagy vezetékek, melyek felépítésük alapján alkalmasak, az elektromos adatfeldolgozás során impulzusokat lehetőleg hibamentesen átvinni. Az adatimpulzusok hibára való hajlamuk alapján egyszerűbb (páros) vagy bonyolultabb szerkezetre (árnyékolás) van szükség (márka: UNITRONIC® a Lappnál).

Adhézió

Egy vezeték külső köpenyének ragadási, tapadási, tömítési tulajdonsága. Az „adhéziószegény“ tulajdonság fontos pl. a vezeték energialáncban történő használata során azért, hogy az egymáshoz tapadást elkerüljék.

Adó, optikai

Elektromos jeleket optikai jelekké alakító alkatrészcsoport. Ez csatlakozó vezetékkel ellátott adódiódából, dugóból és vezető erősítőből valamint további elektronikus kapcsolókból áll. Különösen a lézerdiódák esetében fotodióda kontroll-szabályzóval a sugárzási teljesítmény szabályozásához szükséges. Ezen kívül sok esetben még hőmérsékletérzékelő és peltier hűtés is kell az üzemi hőmérséklet stabilizálásához. Az adó fő elemeit többnyire, amennyire csak lehetséges, kompakt alegységgé, vevő modullá fogják össze.

Akkumulátortörvény- BattG

Az akkumulátortörvény 2009- ben lépett hatályba, és tartalmazza az akkumulátorok regisztrálásának és visszavételének kötelezettségét is.

Alap nyersanyagok

A műanyagok az alap nyersanyagok mellett egy sor egyéb alkotórészt tartalmaznak, mint pl. stabilizátorokat, lágyítókat, töltő és színező anyagokat.

Alumínium köpeny

Az alumínium köpeny könnyebb, mint az ólomköpeny, jobb vezetőképességgel és nagyobb szilárdsággal
rendelkezik, de feltétlenül szükséges a műanyag köpeny használata a korrózióvédelem érdekében.

Amper

A vezetéken áthaladó elektromos áram erőssége. Elektromos áramerősség mértékegysége (A).

Analóg jelátvitel

Folyamatosan változó jelek átvitele, mellyel a fényteljesítményt modulálják.

ANSI

Az American National Standards Institute rövidítése. A DIN-hez hasonló grémium az USA-ban, mely szabványokat fejleszt és tesz közzé.

Antennakábel

Az antennakábel koaxális nagyfeszültségű kábel vevőcsatlakozókhoz, házi elosztó hálózatokhoz és egyantennás berendezésekhez. Felhasználási területei főként halló- és tévékészülékek vevő és elosztó berendezéseiben. Visszaverődésmentes jelátvitelt kell biztosítania.

Anyag diszperzió

Diszperzió, mely nem monokromatikus fényforrás esetén egy anyag n törésszámának hullámhosszfüggősége
ill. a fénysebesség által ebben az anyagban keletkezik.

Áramerősség

Elektromos mértékegység, amperben mérve. Áramerősség = feszültség/ellenállás.

Áramkörök

Egy vezetékben az áramköröket különböző feszültség mellett lehet üzemeltetni, amennyiben azok a legmagasabb előforduló feszültséghez szigeteltek, VDE 0113 1. rész és VDE 0100 520. rész.

Áramszaggató

Ez közepes teljesítményű pólusváltás egyenfeszültségből váltófeszültség előállítására.

Áramszivárgás

Áramszivárgásnak nevezik a használati eszközök üzemi szigetelésén keresztül a földbe vagy egyéb idegen vezetésképes részbe szivárgó áramot. Ez lehet tisztán hatékony áram vagy hatékony áram kapacitív résszel. A VDE 0700-1 „Háztartási és hasonló célú elektromos készülékek biztonsága“ szabványban a következő munkaáramokat nevezik meg:
● 0-s és 0I 0,5 mA-es védelmi osztályhoz tartozó gépekhez
● A helyüket változtató I 0,75 mA-es gépekhez
● A helyhez kötött I 3,5 mA-es motorokhoz
● Helyhez kötött, I 0,75 mA vagy 0,75 mA/kW, max. 5 mA védelmi osztályhoz tartozó melegítő berendezések
● II videlmi osztályú berendezésekhez 0,25 mA
● III videlmi osztályú berendezésekhez 0,5 mA
Az áramszivárgás egész berendezésre történő szemlélése esetén fontos (pl. az Fl-védő berendezések esetében), hogy a fogyasztó áramszivárgása mellett a vezetékek áramszivárgását (hibaáramát) is figyelembe vegyék.

Áramterhelhetőség

A legnagyobb megengedett áram, melyet a rögzített feltételek mellett át lehet vinni. VDE0298, 4. rész.

Árnyékolás

Jó vezetőképességű köpeny esetén a vezeték egy erén, egy csoportján vagy valamennyi erén keresztül. Az árnyékolások célja, hogy a vezetéket elektromos és/vagy mágneses mező bejutása ellen védje, vagy a vezetékből történő elektromos zavar kilépését megakadályozza. Az árnyékolást különféle módon lehet megvalósítani: szövetként vagy → rézszálakkal történő átszövéssel, réz vagy alumínium fóliatekercseléssel,
vagy réz vagy alumínium cső alakú testbe zárva. Az árnyékolásra a lefedettségi sűrűséget százalékban, a szövet alatt lévő felületre történő hivatkozással határozzák meg.

Árnyékolt vezetékek

Vezetékek árnyékolással a külső bevonaton vagy az ereken vagy a dupla köpenyen. Az árnyékolás lehet szövet, fólia vagy masz- szív fém. A fólia esetében a töltőanyag fonat egy plusz huzalát használják. „C“ jelölés, amennyiben kiegészítő PVC-burkolatot, „CY“, ha rézszövetet használnak.

AS

Az Australian Standard rövidítése.

ASI

A legalsó automatizálási szint buszrendszere. Szenzorok, aktorok és integrált rendszerek egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé az első vezérlési szinten. Lásd → Master-Slaveelv. Hálózatonként 248 bináris
be- és kimenetig, információ és energia egy vezetékben, fordított polaritású csatlakoztatás technika, 100 m-es vezetékhossz vagy akár 300 m ismétlővel, a hálózat szabad faszerkezete, védelmi osztály IP 67, ciklusidő <5
ms, magas zavartűrés és hibabiztonság.

ASME

Az American Society of Mechanical Engineers (USA) rövidítése.

ASTM

Az American Society of Testing and Materials (Anyagok és vizsgálatok Amerikai Társasága) – USA rövidítése.

ATEX-engedély

Az engedély a készülékek és védelmi rendszerek rendeltetésszerű használatához szükséges robbanásveszélyes környezetben.

Átütés

Két vezető közötti vagy a vízben egy vezető elektromos átütését értik ez alatt a vizsgálat során, amennyiben a folyamatosan növekvő feszültség szigetelése (átütési feszültség) már nem tart ki, ill. ha konstans feszültség
mellett átütés következik be, hibahely lép fel a szigetelésben a megadott időn belül.

Átviteli funkció

Az optikai vezető az átviendő jelek alauláteresztő szűrője. Miközben a mély jelfrekvenciára mindössze a folyamatos hullámú csillapítás az irányadó (lásd még → csillapítás), a magasabb jelfrekvenciákat az optikai szál diszperziója következtében szintén csillapítás kell. Ez az optikai vezető átviteli funkciójával lesz teljes, többnyire azonban a fázistorzulások olyan csekélyek, hogy az összeg megadása elegendő a funkcióhoz.

Átviteli impedancia (csatlakozó ellenállás)

Az átviteli impedancia (csatlakozó ellenállás) az árnyékolás minőségének
irányadó nagysága, és frekvenciafüggő. Ez a feszültség leesésének viszonya az árnyékolás mentén a zavart oldalon (kívül) az árnyékolás másik oldalának (belső) áramzavarához képest. A csatlakozó ellenállást az árnyékolás felépítésén, a skinhatáson és a kapacitív párosításon keresztül határozzák meg.

Átviteli sávszélesség

Az a frekvencia, mely esetén az üvegszálas vezető átviteli funkciójának összege null frekvencia esetén az érték felére esett viszsza, azaz melynél a jel csillapítása 3 dB-len nőtt. Mivel az optikai vezető átviteli sávszélessége
megközelítőleg a hosszának a reciproka, gyakran adják meg a szalagkábel hosszának minőségi mutatójaként.

AWG

Az „American Wire Gauge“ rövidítése. Szabványos kifejezés a huzal átmérőjére. Amennyiben az AWG-szám kisebb lesz, a huzal átmérője nő. A tényleges értékek (mm) függenek az érfelbontástól annak alapján, hogy merev vezetőt vagy sodrottat használnak.

AWG-vezetékek, AWG-erek

Vezetékek vagy erek amerikai keresztmetszet/méret szabványai szerint. Magas AWG-szám → alacsony keresztmetszetek, alacsony AWG-szám → nagy keresztmetszetek (lásd a T16-os táblázatot).

AWM

UL-megnevezés Appliance Wiring Material.

Azonos irányú fonat

Lásd → Sodrás

Azonosító fonal

Egy szál, melynek szerkezetét, színét vagy színkombinációját a kábel ill. vezeték gyártója védjegyként
bejegyeztette és védett. A különböző gyártók megfelelő vezetékeiről és kábeleiről információ áll rendelkezésre (a Lapp esetében a szín okkersárga).

Backbone

Backbone-ként vagy másodlagos kábelezésként strukturált kábelezés esetén az épületelosztó és az egyes szintenkénti elosztók közötti kapcsolatot értjük.

BALUN

A balun a „balanced“ és az „unbalanced“ szavakból álló összetett kifejezés. A balunok az impedancia és a szimmetria szempontjából szolgálják a különböző átviteli eszközök illesztését a rézhálózatokban.

Bandázs

A sodrott kötegeket, melyek több érből állnak, bandázs veszi körül. A bandázs általában egy vagy több réteg műanyag vagy papírszalagból áll.

BASEC

A British Approvals Service for Cabels rövidítése. Tanúsítás helye – Nagy-Britannia és ÉszakÍrország.

Baud

Az átviteli sebesség egysége hírek átvitele esetén. Egy egység másodpercenként. 1 bit/s = baud, 1Mbit/s = 1 Mbaud → lásd Bit

Beiktatási csillapítás

Csillapítás, melyet optikai alkotóelem optikai rendszerbe történő beiktatásával, pl. egy dugó vagy kapcsoló készülék segítségével érnek el.

Bel

1 Bel = 10 Decibel. A nagyfrekvenciájú technikában szokásos csillapítás mértékegység, és akárcsak a decibel, dimenziómentes számarány.

Berendezésvezeték

Távközlési berendezések vezetékei, melyeknél nagy hajlítási igénybevétel ill. rugalmasság szükséges.

Bevonat

Optikai vezetők esetében a köpeny felületére felvitt műanyagréteg a felület eredeti sértetlenségének megtartására.

Bináris

Csak két értéket vehet fel (0,1).

Bit

Bináris adatok ábrázolásának legkisebb egysége, vagy 0-t vagy 1-et jelent. Az átvitt információk alapegysége digitális rendszerekben. Egy bájt 8 bittel egyenlő.

Bithiba arány

Hibás bitek száma az összes fogadott bitek számához viszonyítva egységnyi idő alatt.

British Standard Wire Gauge

NBS-nek (New British Standard), SWG-nek (Standard Wire Gauge), Legal Standard-nak és Imperial Wire Gauge-nak is nevezik. A Birmingham Wire Gauge módosítása, huzalok nagy-britanniai érvényes szabványosítása.

BS

A „British Standard“ rövidítése. Nagy-britanniai normaalkotó szervezetek, hasonló, mint a VDE Németországban.

BSI

A „British Standard Institution“ rövidítése – Nagy-Britannia.

Busz-rendszer

A busz-rendszer vezetékek rendszere, mely információkat és adatokat visz át.

Butadien-styrol Műgumi

Szigetelőanyagként használatos távközlési kábelekben (→ dielektromos). Jó ellenállósági mutatói vannak, de nem áll ellen az oldószereknek.

Butil szintetikus gumi

A butil-gumi jól ellenáll az öregedésnek, és csekély a gázátengedő képessége. Jól ellenáll a vegyi anyagoknak.

Campus

A campus vagy elsődleges vezetékelés a különböző épületek közötti összeköttetést biztosítja strukturált kábelezés keretein belül.

CAN

Controller Area Network. Eredményvezérelt kommunikációs rendszer. Az információk előállítójaként ez valamennyi csatlakoztatott pont felé jelent.

Canadian Electrical Code

Lásd → CEC

CCC

A „China Compulsory Certificate“ rövidítése. A kötelezően minőségi tanúsítás alá vetendő termékeket csak akkor lehet Kínába importálni, illetve Kínában értékesíteni és a kínai üzleti tevékenységben felhasználni, ha a termék CCC-tanúsítványát megigényelték és azt meg is kapták.

CE

A Communauté Européenne (Európai Közösség) rövidítése

CE-jelölés

A „CE“ grafikus ábrázolásból áll, és valamennyi EU-irányvonallal kapcsolatban egyezést mutat, melyek a megnevezett termékre vonatkoznak. A CE szerint az a természetes vagy jogi személy, amely a kapcsolatot véghezviszi vagy kezdeményezi, megbizonyosodott arról, hogy a termék megfelel valamennyi közösségi irányelvnek a teljes harmonizálás érdekében, és valameny- nyi előírt konformitási értékelési eljárásnak alávetette.

CEBEC

A „Comité Electronique Belge“ rövidítése – Minőségbiztosítási szerv Belgiumban.

CEC

Az US National Electrical Code (NEC) kanadai verziójának rövidítése.

CEE

Az Európai Szabványügyi Intézet megnevezése, International Commission on Rules of Electrical Equipment.

CEI

A „Commission Electrotechnique Internationale“ rövidítése – nemzetközi.

CENELEC

A „Comité Européen de Normalisation Electrotechniques“ rövidítése (Europa).

Címbusz

Összetartozó vezetékek rendszere, melyen címbiteket lehet továbbítani.

Cink

A kábeliparban a korrózióvédelemre horganyzott acélszalagokat ill. acéldrótokat használnak megerősítő eszközként (→ megerősítés).

Circular Mil (CM)

Méretek megadása vezető átmérőhöz 1/1000 inch-ben (0,001") körátmérő esetén.

Cladding

A burkolat üvegréteg, mely az optikai szál magját fogja körül.

CNOMO

A „Comité de Normalisation des Moyens de Production“ rövidítése. Szerszámgépek és szerszámok francia autóipari szabványügyi bizottsága.

Coating

A coating a mechanikai felületvédelmet szolgálja. Ez elsődleges műanyagréteg, melyet optikai vezetők esetén közvetlenül a köpenyüvegen helyeznek el.

Compound

Compoundnak nevezik a polimer műanyagok töltőanyagokkal való keverékéből álló anyagokat. A polimereket gyakran színezékekkel, megmunkálási segédanyagokkal, szálakkal és egyéb töltőanyagokkal elegyítik.

Core

Az optikai szál technikában optikai magnak nevezik.

Crimpen

Mechanikus összekötőtechnika. Amikor pl. a koaxiális dugókat koaxiális kábellel krimpelő fogó segítségével összekapcsolják, a fém hüvelyt az árnyékolás fölé tolják, és azt összenyomják.

CSA

A „Canadian Standards Association“ rövidítése. Kanadai normák és ellenőrző helyek. Hasonló, mint a VDE Németországban.

Csatlakozó ellenállás

Az árnyékolás minőségének mértéke, a feszültség viszonyaként határozzák meg a zavart rendszer árnyékolásának hosszán a zavart rendszer áramához viszonyítva.

Csatlakozóház szekrény, készülékház fali átvezetéshez

Ezeket a csatlakozóházakat a kábelek alulról történő bevezetéséhez tervezték. Ezeket a csatlakozóházakat
kapcsolószekrények falaira a vezérlés- ill teljesítménykábelek összekötéséhez szerelik.

Csatlakozószál

Optikai szál rövid darabja lézerdiódán vagy dugón. A csatlakozó szálak összekötő elemek az építő elemek és egy átviteli szál között, és az építőelemhez közvetlenül kapcsolódnak.

Csatlakozóvezeték

A csatlakozóvezeték egy a hálózati csatlakozó illesztett vezeték, mely a hálózati kapcsolatot ezen a csatlakozón keresztül biztosítja. A rögzített csatlakozó a készüléken belül található. A készülék helyváltoztatásra alkalmas A hálózati csatlakozó védőkontaktokat tartalmaz, és termoplasztikus úton illesztik a vezetékhez. A csatlakozóvezetéket pl. helyüket változtató távbeszélő berendezésekben használják.

Csatoló

Passzív optikai építőelem a fényforrások és az optikai vezető vagy több optikai vezető közötti fény átvitelére. Különösen fontosak a kapcsoló készülékek, melyek optikai vezető hálózatok több adóval vagy több vevővel való összekapcsolását teszik lehetővé (lásd → T-kapcsoló készülék).

Csillag csatlakozó

Központi építőelem csillag formájú passzív optikai vezető hálózatokhoz. Számos adót és vevőt köt össze, és egyenletesen elosztja a jelteljesítményt, melyet a csatlakoztatott adó szállít, valamennyi csatlakoztatott vevőre.

Csillámpor

Természetes ásványi termék, finomra őrölve önmagában vagy talkummal keverve elválasztóvagy
kenőanyagként használatos. Fóliák vagy szalagok formájában a csillámot a hőhatásnak erőteljesen kitett vezetékek szigeteléséhez használják.

Csillapítás

Csillapítás alatt a jel amplitúdó csökkentését értjük a médiumba való átvitel során. Ez a növekvő frekvencia és növekvő kábelhossz esetén nő. A jelszint ennek során romlik.

Csillapítás A

Az optikai vezető két illesztési felülete között az optikai jel teljesítményének csökkenése veszteségek árán. A mértékegységet decibelben (dB) adják meg.

Csillapítási együttható

Az optikai vezető hosszára vonatkozó csillapítás. A szokásos mértékegység a decibel/kilométer (dB/km).

Csőkábel

A koaxális hordozófrekvencia kábelt réz belső vezetékkel, távtartóként PE-lemezekkel, külső vezetőként cső formájú hajlított részszalaggal és ólom- vagy alumínium köpennyel látták el. Ezekre a televíziós jelek és hírek
átadásához van szükség távközlési kábelekben.

Csomópontok

Hozzáférési pontok (adat)-átviteli útvonala.

D.C.

A Direct Current = egyenáram rövidítése.

Daruvezetékek

A daruvezetékek szabadtéri vagy csarnokban használt daruk ellátó vezetékei (a Lapp esetében pl. ÖLFLEX® CRANE).

Decibel

A decibel a logaritmikus viszony két szint között (pl. bemeneti szint a kimeneti szinthez viszonyítva). A mértékegység dimenziómentes és dB-ben adják meg.

DEL

A „Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke“ rövidítése. DEL a 99,5% tiszta réz tőzsdei jegyzése euró/100 kg-ban (lásd T17).

DEMKO

A „Danmarks Elektriska Materialkontroll“ rövidítése – dán szabványügyi és ellenőrző szerv, ellenőrző és minősítő hely, A feladatai hasonlóak a VDE/UL-hez.

DESINA®

A Német Szerszámgépgyártók Egyesülete (VDW) a DESINA®-val (DESINA: DEzentrale und Standardisierte
INstAllationstechnik) átfogó koncepciót fejlesztett ki a berendezések és gépek elektromos vezetékeinek szabványosításához.


A vezetők színjelölései:
Szervó vezeték, árnyékolt: Köpeny színe narancs RAL 2003
Vezeték mérőrendszerekhez, árnyékolt: Köpeny színe zöld RAL 6018
Teljesítménykábel, árnyékolatlan: Köpeny színe fekete RAL 9005
24 Volt vezérlővezeték, árnyékolatlan: Köpenyszín szürke RAL 7040 (hasonló 7001)
Feldbusz-hibridvezeték, Cu és optikai szál: Köpeny színe lila RAL 4001
Szenzor/aktor vezeték, árnyékolatlan: Köpeny színe sárga RAL 1021

DeviceNet (TM)

Egyszerű CAN-alapú kommunikációs rendszer ipari automatizálási eszközök hálózatba kötéséhez (határérték-adó, foto szenzorok, motorstarterek, frekvenciavezérelt hajtások, kezelőterminálok és hasonlók) fölérendelt vezérlőberendezésekkel. Átviteli médiumként két sodrott, árnyékolt vezetőpár szolgál a kábel belsejében. Az egyik a kommunikációt szolgálja (125, 250 vagy 500 kBit/s adatátviteli arány 500 m, 250 m ill. 100 m kábelhossz esetén) és a másik pedig a csatlakoztatott berendezés áramellátását (max. 8 A 24 V egyenletes feszültség mellett).

Dielektrikum

Dielektrikusság bizonyos anyagok sajátossága, hogy elektromosan
vezetésképtelenek – ennek megfelelően szigetelők – legyenek. Dielektrikumnak nevezik azt az elektromosan szigetelő anyagot, melyben külső elektromos mező (pl. a kondenzátor lemezei között) ellenmezőt alakít ki. A dielektrikum megvalósítja, hogy a statikusan elektromos mező további elektromos töltet nélkül is fennmaradjon.

Dielektromos állandók (DK)

A dielektrikum anyag-konstansa. A dielektrikusság megadja, hányszor nagyobb a kondenzátor kapacitása, ha levegő helyett a szigetelőanyagot használják dielektrikumként. Amennyiben az üres tér DK-ját szorozzák a dielektricitási számmal, akkor megkapjuk a Dielektrikum DK-ját.

Digitális jelátvitel

A jel átvitele bináris fényimpulzusok segítségével periodikus időraszterben.

DIN

A Deutsches Institut für Normung rövidítése. Székhely Berlinben (Németországban).

DIN EN

A német szabvány-alkotásba átvett európai szabvány.

Diszperzió

A jeltovábbítási idő szórása optikai vezetőben. Több különböző részből áll: Modális diszperziós, anyagi diszperzió és rádiófrekvenciás diszperziós. A diszperzió következtében az optikai szál az átviteli jelekhez alul áteresztő szűrőként működik (lásd → átviteli funkciók).

DKE

A Deutsche Kommission Elektrotechnik és az Elektronik Informationstechnik rövidítése a DINben és a VDE-ben. A Deutschen Instituts für Normung (DIN) szervezete valamint üzemeltetője, a Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) szövetségé. A szabványok kidolgozásáért felelős nemzeti szervezetként az elektro és információs technikában biztosítja a DKE a fontos keresztmetszeti célokat, mint pl. a biztonság, EMV, klasszikus elektromos hálózatok alkatrészei és megjelenése a szoftverektől és az internet protokollokig. A DKE az európai és világszintű szabványügyi testületek német tagja. A szabványkészítési munka eredményeit → IEC, → CELENEC és → ETSI a DKE vezeti be a nemzeti normákba és teszi közzé.

Dob

Annak érdekében, hogy a szerelési időket ill. a szállítási költségeket alacsonyan tartsák, a kábelipar törekszik arra, hogy a nagy kábel- ill. vezetékhosszokat dobokon helyezze el. Ezen kívül az összekötő helyeket és az azokhoz tartozó garnitúrákat nagyobb kábelhossz esetén megtakarítják. A szállítási hosszt a vezeték vagy a kábel húzási és hajlítási képessége és a tömeg- vagy kábelvolumen határozza meg. A kábeliparban számos különféle dobméret létezik.

Dobfelépítés

A dobok egy kerek magból, és két oldalán egy nagy peremből állnak. A perem átmérőjének nagysága egyúttal a dob névértéke is. A hajtótengelyek vagy csúcstámaszok felvételéhez a dobperem középpontjában acélpersely
található. Ennek segítségével akadályozzák meg a dob peremének sérülését a fel- és letekercselési folyamat során. Egy dobperemen (1800 mm névértékig) egy átvezető lyuk található a kábel végének átdugására, nagyobb dobok esetén befutó csigát helyeztek el, amire a kábel végét teszik. Ezzel a kábel mindkét vége a feltekert hosszon hozzáférhető, és el lehet végezni a kábel hosszának végellenőrzését. A kábeldobokat többnyire erdei- vagy lucfenyőből állítják elő.

Dobválasztás

A kábelipar legtöbb feltekercselő berendezését ma már táblázattal látják el a feltekerhető súlyról ill. A feltekerhető termékhosszról és a hajlítási rádiuszokról, úgyhogy a megfelelő kábeldobot ki lehet választani.

Dombornyomás

Vezetők és kábelek jelölése dombornyomással (színezés nélkül). Ez a technika csak a köpeny meleg állapotában lehetséges, mert a jelölést az anyagba pozitívan vagy negatívan nyomják bele.

Dugó

Két optikai vezető könnyen bontható és ismét összeilleszthető kapcsolatának alkotóeleme. Általában egy dugó beiktatási csillapítása. A gyenge- és erősáramú technikában a dugókat különböző pólusszámú és különböző kivitelű vezetékek csatlakoztatásához használják. Az azzal összefüggő jó szerelhetőség miatt a fixen csatlakoztatott vezetékekkel szemben a dugók mindig szélesebb körben használhatók. (A Lapp esetében pl. EPIC®).

Dugós csatlakozó

A csatlakozódugók olyan alkotóelemek, melyek lehetővé teszik, hogy vezetékeket csatlakoztassunk, és az a célja, hogy a megfelelő darab segítségével oldható elektromos kötéseket hozzunk létre. A csatlakozódugókat a rendeltetésnek megfelelő használat során sem szabad (elektromos feszültség alatt) bedugni vagy leválasztani. A rögzítés alapján megkülönböztetjük a szabad és a rögzített csatlakozódugókat. A csatlakozódugó a csatlakozódugó házából és a kontakt elemekből áll. (A Lapp esetében pl. az EPIC® márkájú kontakt).

Duplex üzem

Két egymástól független jel átvitele egy bizonyos szakaszon.

Duroplast

A duroplastok a hőre lágyuló műanyagokhoz képest a felmelegítés után már nem formázhatók újbóli felmelegítés által. A duroplastokat a kábeliparban pl. kábelgarnitúrákhoz vagy csatlakozókhoz használják.

ECAD-komponens szabvány

Az ECAD alkatrész szabvány gyártó-független szabvány az elektrotechnikai cikk és mérnöki adatok meghatározására, különös tekintettel a gép- és berendezésépítésre.

Égéshő

Az a hőmérséklet vagy a hő egy vezeték vagy kábel elégetése során szabaddá válik (lásd → tűzterhelés).

Égési tulajdonságok

Az a tulajdonság, melyek a kábelek viselkedését leírják tűz esetén (különös tekintettel a tűz továbbvezetésére).

Egyeres

Lásd → érvezető, egyeres

EIA

A „Electronic Industries Associations“ rövidítése.

Elasztomer

Az elasztok kábelek és vezetékek burkolására és szigetelésére szolgálnak nagy méret esetén jó elektromos és mechanikai tulajdonságaik miatt. Az elasztok nagy molekulatömegű anyagok, melyek elaszticitása a hálózatba
kapcsolástól függ. A legnagyobb különbség az elasztikus és a plasztikus anyagok között a ráterhelés és a tehermentesítés között van. Az elasztikus anyag a terhelés megszűnésekor nyeri vissza kiindulási alakját.

Elcsavarodás védelem

Az optikai szálak dugóinak biztosítása csavarodás ellen. Ezen biztosítékok nélkül az optikai szálak homlokfelületei egymáshoz érnének, és megkarcolnák egymást, ami a csillapítást jelentősen növelné.

Elektromágneses védelem

Védelem azokkal a zavarokkal szemben, melyek a kábelre kívülről hatnak (imissziók). Védelem azokkal a zavarokkal szemben, melyek a kábelből indulnak ki (emissziók). Szövet pl. rézből (horganyzott) → rugalmas
→ fedettségi szint. Védelem a külső behatások ellen: Mechanikus pl. kábel a peremen; rálépés; a kábel húzása; kémiai: pl. olajok; termikus: hő, hideg.

Elektromos ellenállás

Ellenállás, melyet az áramkör az áram átfolyásával állít szembe. Az ellenállást ohm-ban adják meg és mérik.

Elektromos mező

Amikor a kábelekre elektromos feszültség kerül, elektromos mezők képződnek, melyek kábelszerkezettől függően különböző formákat vehetnek föl. Az alsó feszültségi tartományban kb. 1kV-ig az elektromos mezők alig vannak hatással a szigetelő fal vastagságának méreteire. Annak érdekében, hogy az üzembiztonságot biztosítsák, a nagy feszültségű tartományokban az alapanyagokkal és méreteikkel szemben magas követelményeket támasztanak. Az elektromos mezőt mezővonalakkal ábrázolják. A mezővonalak sűrűsége az erő nagyságát mutatja, mely a mezővonalak két pontja között jelentkezik (feszültség).

Elektromos vezetékátmérő

Az elektromos ellenállás vezetéken történő mérésével jelenik meg.

Elektromosság

Energiaforma, mely szabad elektronok áramlásán alapszik. Az elektromosságot generátorokban állítják elő.

Elem

Kábelek és vezetékek egyedi alkotórésze erek, párok, kötegek, átvivő anyagok gyűjtőfogalma.

Elemvezetékek

Kötőelem az akkumulátor és a motor generátora között. Ezeket vevői specifikációk/műszaki leírások és vevői igények alapján fejlesztjük, gyártjuk és szállítjuk.

Ellenállás

Ellenállás = feszültség/áramerősség; „akadályok“ az áram folyásában, ohmban kifejezve. Minél kisebb a keresztmeszet, annál nagyobb az ellenállás. Minél nagyobb ohm-érték, annál rosszabb áramfolyam.

Ellenállóság

Lásd még → korrózióállóság, ózonállóság, sugárzásálló kábelek

Előforma

Üvegrúd, melyből üvegszálakat lehet kihúzni az optikai vezetőhöz. Az üvegszálak kihúzásakor a magüveg viszonya a köpenyüveghez változatlan marad.

ELOT

Hellenic Organization for Standardization. Görögországi minősítő testület.

Eltérő méretek

A kábeleket és vezetékeket Standard hosszra, pl. 50 m, 100 m, 500 m, tekercselik fel a kábeldobra vagy a gyűrűkre (érvezető esetén), és raktározzák. Ameny- nyiben a vevő a standard hossznál rövidebbet szeretne, a Standard hossznál rövidebbet vágnak le belőle. Ezért a vevőnek vágási díjat kell fizetni.

Elválasztó fóliák, PETPfóliák

Polietilén-tereftalát fóliákat a kábeliparban szigetelőfóliaként használnak. Ezek nagyon jó dielektrikus és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Valamennyi elválasztó fóliát PVC-szigetelésű vezetékekben és kábelekben használják.

Elválasztó réteg

Azok a fóliák, melyeket az egyes rétegek közé a kábelérre visznek fel, hogy a káros hatásokat elkerüljék.

EMK

Az elektro-motorikus erő rövidítése.

EMS

Electromagnetic Susceptibility ill. elektromágneses zavartűrő képesség rövidítése. A vizsgálat tárgyának működőképessége elektromágneses zavarok ellenére.

EMV

Electromagnetic Compatibility ill. elektromágneses tűrőképesség rövidítése. Egy rendszer, készülék vagy berendezés azon képessége, hogy elektromágneses környezetben kielégítően működjön, anélkül, hogy maga idézne elő elektromágneses zavart, mely az ebben a környezetben jelen lévő rendszerek, berendezések vagy készülékek számára elfogadhatatlan lenne.

EN

Az európai szabványok ill. European Standards rövidítése.

Energialánc

Zsanérozottan összefogott tartóelemek egy csoportja mindenfajta hajlékony elektromos vezeték irányhoz kötött, dinamikus vezetéséhez.

Energialánc vezetékek

A energialánchoz alkalmas vezetékek olyan vezetékek, melyeket az energialáncban használnak (a Lapp esetében pl. ÖLFLEX® FD, ÖLFLEX® SERVO FD, UNITRONIC® FD plus).

EPDM

Etilén-propilén dién monomer gumi rövidítése. Térhálósított elasztomer jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal és kiváló rugalmassággal alacsony és magas hőmérsékleten.

EPIC®

Environmental Protected Industrial Connector rövidítése. Bejegyzett márkanév, Contact robosztus ipari csatlakozója.

ePLAN®

Az ePLAN® a vezető CAE-szoftver elektrotechnikai szerkezetek és dokumentációk készítéséhez a gép- és berendezésgyártásban. A Lapp cikkadatokkal és a kábeltípusok adataival az egyes erek kapcsolási rajzban történő automatikus hozzárendelése az ePLAN® segítségével lehetséges. Az ePLAN®az ePLAN® Software & Service GmbH & Co.KG vállalat terméke. Lásd www.eplan.de

EPR

Az etilén–propilén-gumi rövidítése (lásd etilén-propilén).

Ér

Lásd → Mag

Ér

Egyenként szigetelt vezetők, pl. egyhuzalos vagy többhuzalos réz ill. alumínium. Ér = vezetékek és kábelek vezető eleme, a szigetelés színes vagy számokkal ellátott.

Érazonosítás

Az egyes erek színes ill. számozott jelölése. Egy Lapp fejlesztés: A nemzetközileg már bizonyított ÖLFLEX®-színkód az egyes erek színnel történő jelölésén alapul. 10 alapszín kombinálható 2 mm széles színes tekercseléssel. Ebből 102 színvariáció adódik. Az erek számokkal történő jelölésével szemben ez a színjelölés különösen előnyös, mert jelentősen gyorsabb a készülékben a hozzárendelés (időmegtakarítás).

Érazonosítás

Az egyes erek színes ill. számozott jelölése. Egy Lapp fejlesztés: A nemzetközileg már bizonyított ÖLFLEX®-színkód az egyes erek színnel történő jelölésén alapul. 10 alapszín kombinálható 2 mm széles színes tekercseléssel. Ebből 102 színvariáció adódik. Az erek számokkal történő jelölésével szemben ez a színjelölés különösen előnyös, mert jelentősen gyorsabb a készülékben a hozzárendelés (időmegtakarítás).

Érazonosító kód

VDE-DIN-színkód színekkel jelölt alacsony feszültségű kábelekhez és -vezetékekhez VDE 0293- 308/HD 308 S2 szerint.

Érburkolatok

Az érburkolatokat a szigetelés védelme érdekében gumi szigetelésű vezetékek esetén használják. Ezek főleg fóliákból vagy szövetkötegekből állnak.

Ércsoport

A jelek vagy energia átviteléhez kettő vagy több egymással összesodrott ér szükséges. Két ér segítségével lehetséges olyan áramkör kialakítása, mely energiát vagy jeleket képes átvinni.

Érellenőrzés, viselkedés hősokk esetén

Az erek szigetelését hősokkra is tesztelik, melynek során az ereket vagy csíkokat az erek szigetelésével egy meghatározott tüske köré tekerik, és kb. 1 órán át 150 °C-on melegítő szekrényben tárolják. A kivétel és szobahőmérsékletre történő lehűtés után ezeken a vizsgált ereken nem mutatkozhat felismerhető szakadás.

Érellenőrzés, viselkedés magas hőmérsékleten

Annak érdekében, hogy pl. a szigetelő burkolatok mechanikai tulajdonságait meg tudják határozni, a vizsgálandó anyagot hőnyomás vizsgálóba teszik, mely már az ellenőrzési hőmérséklettel rendelkezik. A vizsgálati erő itt a vizsgálandó anyag falvastagságához igazodik. Egy bizonyos, melegítő szekrényben történő tárolási idő elteltével, és lehűtés után a benyomódási mélységet mérőmikroszkóp segítségével mérik.

Érintkezési feszültség

A hibafeszültség része, melyeket az emberek át tudnak hidalni.

Erősáramú kábelek kötegelt vezetői

A kötegelt vezetőket kizárólag nagy vezetőként, kb. 400 négyzetmilliméter nagyságtól használják. Annak érdekében, hogy a jelentős hőigényt a hegesztés során csökkentsék, az összeszereléskor a köteget részvezetőkre osztják, és egy sodrási folyamatban egyisítik azokat ismét.

Érösszekötő

Az érösszekötők műanyag szigetelésű jelkábeleket és távközlési ereket kötnek össze 0,35 – 0,9 mm vezetékátmérő mellett. Az ereket speciális kábelösszekötő fogóval nyomják össze az érösszekötővel, és így forrasztás mentesen kerülnek az összekötő elembe.

Érvezető

Az érvezetők egy- vagy többeres vezetékek rögzített elhelyezéshez gumi vagy műanyag szigeteléssel (földhuzal).

Etilén-probilén gumi

Lásd → EPDM

ETSI

Az „European Telecommunication Standards Institute“ – Európai Telekommunikációs Szabványügyi Intézet rövidítése. Ennek a szervezetnek többek között feladata, hogy az európai integrált kommunikációs rendszer közös szabványait kifejlessze.

Extruder

Az extruderek tényleges fordítása „kilökő“. Ezt motor hajtja, és csak „csigaként“ tekeredik körbe a hengeren. A töltőanyag granulátumként előkészített hőre lágyuló műanyagból áll. Granulátumok, azaz azonos mérettel rendelkező magtestek áramló keveréke a különféle kábel előállításhoz használt műanyagok szállítási formája, vagy másképp kifejezve, az extruder olyan berendezés, melyben az abba beöntött granulátumot felmelegítik, sűrítik, keverik és homogenizálják.

Fajlagos ellenállás

A specifikus átmenő ellenállás [Ohm m] a mért átmenő ellenállásból adódik [Ohm] a mérési terület szorzataként [m²] osztva a próbahosszal [m]. VDE 0207, 4. rész és VDE 0303, 30. rész.

Falvastagság

A vezeték szigetelésének vagy a köpenynek a vastagsága.

Farad

Az elektromos kapacitás mértékegysége.

FDDI

A Fiber Distributed Data Interface rövidítése. Egy dupla gyűrűből álló hálózattípus 100 Mbit/s átviteli sebességgel és optikai vezetővel átviteli eszközként.

Feldbusz technika

Hagyományosan a szenzorokat és az aktorokat analóg 4-20 mA-es jel segítségével vezérlő vagy kiértékelő egységgel kötik össze. A szenzor vagy aktor és a vezérlés közötti kapcsolathoz ennél a technikánál 2-eres kábel szükséges. Továbbá valamennyi szenzorhoz és aktorhoz be- ill. kikapcsoló eszközt (I/O) kell a vezérlésbe (többnyire SPS vagy PC) betervezni. Egészen másképp alakul a helyzet feldbusz rendszerek használatakor. Ilyenkor valamennyi készüléket egy buszkábelre (feldbusz rendszerenként 2,4 vagy 5-eres) csatlakoztatják. A be- / kikapcsolási helyeken interface-kártyákat használnak. Ez megtakarítja az I/O-kártyákat, csökkenti a kapcsolószekrényekben a helyigényt, és tartósan csökkenti a kábelezést. Hagyományos rendszerek esetén az információkat (pl. mérési értékeket vagy zavarjeleket) csak nagyon korlátozott mértékben lehet egy irányba átvinni. Tehát csak a szenzorból a vezérlésre ill. a szenzorból az aktorra. Ebben a feldbusz rendszerben a digitális buszokon keresztül kétirányú információcsere valósulhat meg. A tényleges folyamatadatok mellett, mint
a mérési értékek (pl. hőmérséklet) és a vezérlési nagyság (pl. fordulatszám), további paramétereket, mint pl. a méréstartomány, mérési hely jele (TAG), szűrőtulajdonságok, szervíz- vagy zavarjelek, stb. át lehet vinni. Az ebből adódó előnyök teljesen egyértelműek. Az üzembe helyezés és a szerviz egyszerűbb és a berendezés
rugalmassága (pl. a központi mérési tartomány átkapcsolása révén) javul. Itt is minden szempontból költségelőnyökre lehet szert tenni a hagyományos megoldásokkal szemben.

Feliratozás

Az egyes erek színes jelölése vagy a kábelek és vezetékek külső burkolátán lévő jelek, nevek, jelölések.

Feliratozás – kábelköpenyek és vezetékek

A kábel- és vezetékköpenyek nyomtatásához a vevő tájékoztatást kap a konstrukció felépítéséhez, vizsgálati- és üzemeltetés által meghatározott jelölésekhez, ismertető színekhez, vevőspecifikus jelölésekhez és gyártói jelölésekhez. A nyomtatást lézer és tintasugaras nyomtató ill. nyomtatóhenger segítségével végzik, ugyanakkor ezt a dombornyomott karakterek alatt helyezik el, mivel azokat meglehetősen gyorsan le lehetne dörzsölni vagy törölni.

Feliratozás – kábelköpenyek és vezetékek – lézer- és tintasugaras nyomtatók

Ezzel a módszerrel költséghatékonyan lehet kisebb termelési tételeket nyomtatni, mert nincs szükség nyomtatóhenger készítésére. Hátrány ugyanakkor a valamivel rosszabb minőségű íráskép.

Feliratozás – kábelköpenyek és vezetékek – nyomtatóhenger

Ez az eljárás általában csak közepes vagy nagy mennyiségben térül meg, mivel minden nyomtatásban történő változtatás esetén új nyomtatóhengert kell készíteni. A nyomtatóhengereken ugyanakkor el lehet helyezni geometriai formákat tartalmazó logókat, és tükörképnek megfelelően lehet nyomtatni. A nyomtatóhengerekkel
végzett nyomtatást szintén meglehetősen könynyen el lehet távolítani és le lehet törölni.

Feliratozható kötegelő

Rögzítő elemek, melyekkel egyeres huzalokat, kötegeket, vezetékeket, kábeleket lehet gépelemekhez vagy falakhoz tartósan rögzíteni. Ezek áttetszőek vagy színesek, többnyire nylonból készülnek, és azokon tartósan
információt lehet elhelyezni a kötegelő tartalmáról.

Feltekercselő berendezések általános

A burkolattal ellátott kábeleket többnyire fa vagy gépdobokra tekercselik. A tekercselési eszközök leghagyományosabb fajtái az alsó hengeres tekercselő, a tengelyes tekercselő és a sarkcsap. A kábeleket és vezetékeket a megengedett hajlítási, húzási, csavarodási igénybevétel, a kábel felépítése, tárolása, mechanikai igénybevétele szerint egyénileg pl. dobokon, csigákon, gyűrűkön, hordókra tekerve szállítjuk.

Félvezető

Anyagok, melyek elektromos vezetőképessége különböző behatásoktól függ, pl. áramirány, hőmérséklet, fény beesési szöge. Vezető anyagokkal való keverés során (szén, grafit) a szigetelőanyagokat (PVC) félvezetőkkel
lehet módosítani.

Feszültség

Elektromos mértékegység, voltban mérve, azaz feszültség = ellenállás x áramerősség.

Feszültségi szintek

Négy feszültségi szintről beszélünk. Minden, ami <1000 Volt (<1 kV), az alacsony feszültségűek csoportjába tartozik. Nagyfeszültségnek a > 1 kV-t tekintjük. A nagyfeszültségen belül a gyakorlatban még megkülönböztetik
(nincs rá törvényi előírás): Közepes feszültség 1 kV – 30 kV, magas feszültség 50 kV – 150 kV, maximális feszültség 150 kV – 400 kV. Ezen a csoporton belül több különböző feszültségi nagyságvan.

Fluor-etilén-propilén (FEP)

A TEFLON®-sorozat terméke. Magas hőmérsékletre szánt műanyag, vegyszereknek jól ellenáll, nagyon jó elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, mégis rendkívül kedvező az ára. TEFLON® a Du Pont de Nemours cég bejegyzett védjegye.

Földelés

Vezető, mely a földdel vezető kapcsolatban van. Ezt pl. a földbe beágyazták vagy a földdel nagy területen érintkezésbe lépett.

Földelés

A földelés segítségével egyértelmű referencia potenciál biztosított a hálózat aktív és passzív komponensei árnyékolásához.

Földelő vezető

Zöld-sárga földelő ér

Földkábel

A kábeleket gyakran használati feltételeik szerint nevezik meg. Távközlési földkábel pl. egy a földbe történő kihelyezésre szánt külső kábel.

Fólia

A műanyag fóliákat, fém fóliákat, fémre rétegezett műanyag fóliákat a legkülönfélébb célokra használják fel. A műanyag fóliák mechanikus védelmi funkciókkal rendelkeznek, pl. árnyékoló réteg párnázásához vagy hogy az alatta levő ereket kábelcsupaszításnál védje a bevágástól. A fémfóliák az elektromos árnyékolás célját szolgálják.

Fonatszög

Eltérés fokban a hosszanti tengelyek között és a szöveten belüli vezetékvezetésben.

Fotodióda

Félvezető dióda, mely a fényt elnyeli, és az ezáltal szabaddá vált töltéshordozókat foto áramként a külső áramkörre vezeti. Megkülönböztetjük a PINfotodiódákat és a lavina-fotodiódákat.

Fotovoltaik

Fotovoltaik alatt a napenergia közvetlen átalakítását értjük elektromos energiává napkollektorok segítségével. A Fotovoltaik a szolártechnika egy részterülete, mely a napenergia további technikai hasznosítását is magába foglalja.

Frekvencia

A polaritásváltás száma váltakozó áram esetén másodpercenként, mértékegység hertz (Hz.)

FTP

Ezeknél a fóliaréteggel ellátott érpáronként sodrott kábeleknél (FTP = Foil Shielded Twisted Pairs) a párosan sodrott ereket közös műanyagra préselt alumíniumfóliával árnyékolják.

Függőkábel

A függő kábelek olyan vezérlővezetékek tehermentesítéssel, melyeket pl. felvonók, portáldaruk, kontrollkörték esetében lehet alkalmazni (a Lapp esetében pl. ÖLFLEX® LIFT, ÖLFLEX® CRANE).

GAEB-formátum

A „Gemeinsamer Ausschuss
Elektronik im Bauwesen“ (Építőipari
Elektronikai Közös Bizottság)
rövidítése és leírja az adatformátumot,
melyben a mérnöki
és tervező irodáknak a teljesítményjegyzékeket
ill. kiírásokat
elő kell állítani az ipari, infrastrukturális
és épülettechnikai
projektekhez. A www.lappkabel.de weboldalon
megtalálja a letölthető Lapp
kiírásokat az aktuális GAEB 90
(*.d81) und GAEB 2000 (*.p81)
formátumokhoz.

Gépjármű vezetékek

A gépjárművezetékek olyan erek és vezetékek, melyeket személygépjárművekben és tehergépjárművekben
használnak (a Lapp esetében pl. az ÖLFLEX® TRUCK).

GOST

Oroszországi Szabványügyi Intézet (hasonló, mint a VDE Németországban, a British Standard Nagy-Britanniában, az IMQ Olaszországban, az UTE Franciaországban)

Gradiens szálak

Optikai vezetők gradiens szállal, azaz → törésszám profillal, mely az optikai vezető keresztmetszetén folyamatosan változik. A hagyományos gradiens szálak profilja a profil exponensek által 1 < g < 3 közelíthető meg.

Gumi tömlővezeték

Kábel gumiköpennyel. A Lapp esetében pl. H05 RR/RN, H07 RR/RN (korábban: NMHöu/ NSHöu).

Gyújtószikramentes

Elektromos telepítés, mely robbanás veszélyességi szempontból önmagában véve biztonságos, azaz melyben nem keletkezhetnek gyúlékony szikrák. Valamennyi kábelt és vezetéket kék színben (RAL 5015) kell előállítani
(a Lapp esetében pl. ÖLFLEX® EB, ÖLFLEX® EB CY, UNITRONIC® EB CY).

Hajlékonyság

Egy termék (itt kábelre vonatkoztatva) rugalmas, ha ide-oda mozgatható, anélkül hogy a működőképességét
ez befolyásolná (pl. felvonókábel vagy robotkábel).

Hajlítási ciklusok

A megismételt hajlítások száma a energialáncban (milyen gyakran terhelték a vezetéket a teszt és a használat során aktívan?).

Hajlítási képesség

A hajlítási képesség megadja, hogy milyen megengedett hajlítási sugár mellett lehet a hajlítható termékeket meghajlítani anélkül, hogy a működőképességüket az befolyásolná.

Hajlítási sugár

Vezetékek és kábelek alkalmi vagy állandó megengedett rádiusza. A hajlítási sugarat a vezeték átmérőjének
x-szeres értékéből határozzák meg. A vezetékek/kábelek szerkezetét a legkisebb megengedett hajlítási sugár határozza meg, úgyhogy ennek módosítását felfelé vagy lefelé meg lehet valósítani. Az erősáramú vezetékek és kábelek kihelyezésénél a megengedett hajlítási sugarat be kell tartani. Az irányértékek 15 x D és 30 x D között vannak, építési mód és előírás szerint. D a kábel külső átmérője. (A Lapp-nál: ÖLFLEX® FD 5 x D ill. 7,5 x D-vel).

Hajlíthatóság

Mivel valamennyi kábelt, vezetéket és eret mechanikai terhelésnek vetik alá, a hajlítást is tesztelik, azaz többször különböző hajlítási sugarakban meghajlítják azokat. A vezetékeken, köpenyeken, a külső és belső védőhüvelyeken végrehajtott ellenőrzés után nem szabad, hogy sérülés megállapítható legyen. Valamennyi sodrott elemnek, hálónak és tekercseknek meg kell felelniük a helyzetüknek. A vezeték és a kábel hajlékonyságára a sodrott szalag átmérője és az összesodrandó elemek száma mellett a lökethossz döntő jelentőségű. A következő alapelv érvényes: Minél rövidebb a lökethossz, annál hajlékonyabb a sodrott köteg.

Halogénmentes

Anyagok, melyek halogéneket (= sóképzők) mint pl. klór (Cl), bróm (Br), jód (J) vagy fluort (F) nem tartalmaznak.

Hálózat

Vezetékhálózat, mellyel az adatállomások között kapcsolatot lehet kialakítani.

Hálózatba kötés

A fogalom elasztomerek, hőre lágyuló műanyagok és duropolasztok előállítási folyamatát jelöli. Jelentése, hogy bizonyos vegyi anyagok használata mellett az eredetileg lineárisan rendezett makromolekulák a sík struktúrából térbeli struktúrává rendeződnek. A segédanyagok gumihoz pl. kénvegyületek, hőre lágyuló műanyagokhoz
és duroplasztokhoz a peroxidok. A térhálósodás meleg és nyomás hatására történik, a termoplasztoknál
energiadús sugarakkal is. A térhálósítás végleges, tehát visszafordíthatatlan, és a tényleges anyagszerkezeti tulajdonságok szempontjából döntő (a gumi többek között megtartja a tartósan elasztikus tulajdonságát, a polietilén esetében pl. termikus, mechanikai és elektronikai tulajdonságok javulnak).

Hálózati összekötő

A térhálósító vagy vulkanizáló anyagok a gumikeverékekben vagy kén (természetes és műgumihoz) vagy peroxid (szilikonokhoz, EPDM). A kénes térhálósítás már szobahőmérsékleten megkezdődik, és a hőmérséklet
növekedésével egyre intenzívebb. Exakt hőmérséklet mellett peroxidos térhálósítás esetén oxigén szabadul fel a térhálósításhoz.

HAR

A harmonizált vezeték minősítő jelzése CENELEC-HD-szabvány szerint, kiadja HAR-minősítő központ mint pl. VDE, USE, BASEC, USE, SEV.

Harmonizáló kulcs

Lásd → T6-os táblázat

Ház oldalfalra szereléshez

A zárt alsó résszel ellátott házakat oldalfalra szerelhető házaknak nevezzük. Az oldalfalra szerelhető házak rendelkeznek egy kábel-kimenettel a jobb oldalon vagy a ház mindkét oldalán.

HD

Harmonizálási dokumentum rövidítése. A harmonizálási dokumentumok (HD-k) az EU-ban az európai harmonizált normák szerepét töltik be (akárcsak az EN-ek).

Hertz

A váltóáram frekvenciájának mértékegysége (Németországban 50 Hz hálózati vezetékekben).

Hibrid kábel

Különböző átviteli teljesítményű kábelek, mint pl. optikai kábelek, rézvezetékek, HF-vezetékek.

Hideg hajlítási vizsgálat

Kábelek és vezetékek rugalmassági tesztje. A hideg vezetéket tüskére tekercselik, miközben a szigetelésen nem jelentkezhetnek szakadások.

Holtjáték

Lásd → Sodrás

Hőmérséklettartomány

Amennyiben a megadott legkisebb mérési hőmérséklettartomány alsó határát meghaladják, a kábelre nem szabad mechanikai erőhatást gyakorolni, mert akkor a szigetelés törik (a polimerláncok merevsége). A legmagasabb hőmérséklet túllépése esetén a szigetelés elkezd olvadni (a polimerláncok felbomlása). Fontos! Minden hőmérsékletváltozás során változik a vezető ellenállása is.

Hordozó közeg

Kenderből, acélból, műanyagból készült köteleket tartó ill. húzó energiát felvevő elemként is beépítenek a konstrukcióba. A legtöbb esetben a tartó részt az érhez, tehát a kábel és a vezeték közepéhez rendelik hozzá.
De vannak olyan szerkezetek is, melyeknél egy vagy két acélkötél az érkötegen kívülre kerül, de közös külső köpeny alatt helyezkedik
el.

Hosszabbító vezeték

Ez egy helyét változtató vezeték, melyet lengő dugóval és lengő aljzattal szerelnek. A lengőcsatlakozók
termoplasztikusak, a vezetékre formázottak és védőkapcsolatokat tartalmaznak.

Hosszanti vízzáróság

Ezt az erek illesztésekor fellépő üres területek kitöltésével érik el különböző töltőanyagok segítségével (pl. petrolát töltet).

Hullámellenállás

A hullámellenállás egy végtelenül hosszú vezeték vagy egy jellemző impedanciával lezárt vezeték bemeneti ellenállása.

Hullámhossz

Egy teljes hullámhossz (szakasz). Az optikai hírközlési technikában általában három hullámhossz tartományt használnak, méghozzá a 850 nm, 1300 nm és 1550 nm-t.

Hullámvezető diszperzió

A diszperzió nem monokromatikus fényforrások esetében úgy keletkezik, hogy az a/l viszonya és az ennek következményeként az optikai vezető módjainak mezőelosztásai és csoportsebességei hullámfüggőek lesznek
(a a magátmérő, l a fényhullám hossza). A gyakorlatban a hullámvezető diszperzió és az anyagdiszperzió folyton hat egymásra. Az összhatást kromatikus diszperziónak nevezik.

Huzal húzás

Hidegalakítási eljárás, melynek során az egymás mögött lévő, egyre kisebb húzókövek (keményfém magok vagy gyémántok) a préselő- vagy hengerhuzalok keresztmetszetét fokozatosan csökkentik.

Huzalköteg

A csupasz huzalkötegek a sodrott rézhuzalok kiinduló termékei. A sodrott rézhuzalokat a huzalárnyékolásnál is használják (nem szigetelt termék).

Huzalozóvezeték

Üzemi eszközök, kapcsolószekrények, stb. kábelezésére szolgáló vezeték.

Húzóterhelés

Az az erő, mely mértékig egy kábel bizonyos feltételek mellett veszély nélkül terhelhető.

ICEA

Az Insulated Cable Engineers Association rövidítése. A NEMA albizottsága – USA.

IEC

Az International Electrotechnical Commission ill. Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság rövidítése. Elektromos anyagok nemzetközi szabványainak bizottsága ill. az elektronika és elektrotechnika területének normaalkotási
nemzetközi bizottsága.

Illesztési pont

Egy műszaki berendezés csatlakozási helye, mely magába foglal bizonyos elemeket más műszaki berendezéshez való csatlakoztatás érdekében.

Impedancia (látszólagos ellenállás)

Elektronikus négypólus impedanciája. Az ohmos ellenállásból és a frekvenciafüggő ellenállások induktivitásából és kapacitásaiból áll össze. A vezeték impedanciája egy a vezetékben egy irányban áramló feszültséghullám viszonyát mutatja az azonos irányba áramló áramhullámhoz viszonyítva. A hagyományos értékek 100, 120
és 150 ohm. Fontos, hogy a kábel impedanciája a csatlakoztatott berendezés bemeneti-/kimeneti impedanciájával egyezzen.

Intenzitás

A teljesítménysűrűség egy felületen, sugárzás közepette, pl. egy fényforrás sugárzó felületén vagy egy optikai vezető keresztmetszeti felületén (szokásos mértékegység W/cm2).

Interaktív

Két rendszer azon tulajdonsága, hogy kölcsönösen hatnak egymásra, hogy adatokat cseréljenek.

Interbus

Az automatizálási hierarchia modell legalsó szintjén a kommunikációs rendszerekkel szemben támasztott speciális követelmények jellemzik. A csatlakoztatási költségek, a valós idejű képesség és a rövid ciklusidők különösen jelentősek. Az átvivendő adatok, többnyire mérési és vezérlési értékek, általában véve csak pár bit hosszúak. Ezekre a speciális követelményekre a DIN E 19258 szabványon alapuló INTERBUS-S összesítő keretprotokollt határoz meg. Az 500 Kbit/s és kb. 50% nettó adatátviteli ráta segítségével az időben kritikus vezérlést is meg lehet valósítani a buszrendszeren keresztül. Kb. 1.000.000 INTERBUS-S csomóponttal, melyeket világszerte használnak, a rendszer a vezető feldbusz rendszerek közé számít. Néhány területen, mint pl. a frekvencia átalakítók esetében és a meghajtástechnikában a piacvezető szerepéből lehet kiindulni.

Internet

Világszerte elérhető virtuális adatháló.

IP-Code

Megnevezési rendszer, hogy a ház segítségével a belül található veszélyes részek hozzáférése ellen, idegen anyagok behatolása ellen védelmet biztosítson, és/vagy a vizet jelezze, hogy a további információkat ilyen védelemmel összeköttetésben megadja (lásd EN 602529).

Ipari gépek az USA-ban

A gépek és berendezések USAban történő előállításához és beüzemeléséhez általában véve a következő szabályok érvényesek: A gépeknek meg kell felelni az Occupational Safety and Health Administration (O.S.H.A.:
www.osha.gov) szabályozásnak és a beüzemelés helyén érvényes nemzeti és helyi kódoknak (jogi előírásoknak). A gépek csak akkor tekinthetők biztonságosnak, ha azokat az azokhoz rendelt normákkal összhangban (NFPA 70, NFPA 79…) tervezték és állították elő, és melyek biztonságát a Nationally Recognized Testing Laboratory
(N.R.T.Ls www.osha.gov/dts/ otpca/nrtl/) ellenőrizte és biztonságosnak ítélte meg.

ISDN

Az Integrated Services Digital Network rövidítése. Digitális távközlési hálózatok integrált szolgáltatásai. Beszéd, szöveg, kép és adatok átvitelére alkalmas.

ISO

Az International Organization for Standardization rövidítése. Bizottság, mely nemzetközileg elismert normákat fejleszt – nemzetközi.

Jeladó vezetékek

A kódoló kábeleken keresztül az elektromotorok pontosságát és egzaktságát vezérlik. (A Lapp esetében pl. ÖLFLEX® csatlakozó és kontrollvezetékek, ÖLFLEX® SERVO, UNITRONIC® adatvezetékek).

Jelölés színekkel

A köpenyeket és szigetelő hüvelyeket többnyire fémlap segítségével színesre nyomtatják, melyek feliratát tükörképnek megfelelően a lemezbe gravírozzák. Bizonyos műanyag spaklik segítségével a fölösleges színt
letörlik.

Jóváhagyott kábelek

Jóváhagyott kontroll- és adatvezetékek olyan normák szerint, mint pl. a VDE, UL/CSA.

Kábel

Burkoló réteg (köpeny) segítségével több ér összefogása vagy az egyes erek burkolata. A burkolatok védik az ereket valameny - nyi káros behatástól. A kábelek az elektromos áram szállítását (energiakábelek), információk
továbbítását elektromos áram segítségével (adatkábel) vagy információk átvitelét optikai kábel segítségével (üvegszálas kábel) szolgálják. A felhasználás fajtájától függően a „vezetékek“ megnevezés is lehetséges. A fogalmak egzakt elhatárolása nem lehetséges. Általában akkor beszélünk kábelről, ha az elhelyezés az épületeken kívül valósul meg. A gyakorlatban összemosódnak a fogalmak.

Kábelezési rendszerek

A kábelezési rendszerek számos különálló elemből állnak, mint pl. vezetékek köpenyei, dugó kontaktok, csatlakozóházak, tömítések, rögzítő elemek stb. A személygépjárművekben a kábelezési rendszer az elektromechanikus és az elektromos elemeket köti össze, és biztosítja a vezérlő berendezésekről történő és
azok közötti információátvitelt, valamint a fogyasztó energiaellátását (pl. motorok, relék, világítás, stb.).

Kábelfa

Egyes erek vagy vezetékek összefogása nylonkötegelőkkel, spirállal vagy tömlőburkolattal. A kialakítási forma az összekötés során keletkezik, mert a különböző fogyasztók a készülékek és berendezések áramköreiben helyüket tekintve el vannak különítve, és az egyes vezetékekkel való kapcsolat állandóan elágazásokat tesz szükségessé.

Kábelfelépítés

Leírja (belülről kifelé) a kábelekhez és vezetékekhez használt anyagokat, azoknak a kivitelezési módjait és tulajdonságait, valamint → az egyes elemek helyzetét.

Kábeltípusok adatai

A kábeltípus fájl az ePLAN® CAEszoftver része. A kábeltípus fájlban valamennyi vezetékre meghatározták az erek számát, azok színkódjait, a PE-ereket valamint az árnyékolást. A Lapp cikkek ePLAN®-hez illesztett törzsadataiban a kábeltípust a mindenkori cikkhez rendelik hozzá. Így a Lapp cikk kiválasztásakor minden érhez a megfelelő színkódot rendeli a kapcsolási rajzban az ePLAN®

Kábelüreg

Üregek, melyek a köteggé sodort erek között azok kerek átmérője miatt elkerülhetetlenül keletkeznek. A szektorvezetők alkalmazásánál gyakorlatilag sosem keletkeznek ilyen terek.

Kapacitás

Elektromos mértékegység, faradban mérve.

Kék vezeték

Vezetékek saját biztosítású berendezésekhez robbanásveszélyes berendezések esetén. Ebben az esetben az ismertető szín kék, RAL 5015 az előírás. (A Lapp esetében pl. ÖLFLEX® EB. Ezek a kivitelek is kaphatók
árnyékolással, pl. ÖLFLEX® EB CY, UNITRONIC® EB CY).

Keménység

Lásd → Shore

Keresztmetszet

A vezető keresztmetszeti felülete. Megkülönböztetjük a geometriailag meghatározott névleges átmérőt és a vezetőképes keresztmetszetet, melyet az elektromos → ellenállásból le lehet vezetni. Így a névleges keresztmetszethez egy bizonyos maximális ellenállást rendelnek hozzá, melyen belül a vezető felépítését is meghatározzák. A keresztmetszetet általában mm2 -ben adják meg. De bizonyos vezeték- és kábelfajtáknál,
melyek mindig egyeres vezetőkből épülnek fel (távközlési kábelek), a vezető átmérőjének jelölésére vagy leírására használják.

Kézi berendezések vezetékei

Kézi berendezések vezetékeinek csatlakozó vezetékei és hosszabbító vezetékei szabadban vagy zárt térben használt elektromos szerszámokhoz (a Lapp esetén pl. ÖLFLEX® 540 P/CP, ÖLFLEX® 550 P, ÖLFLEX® 400, ÖLFLEX® 500 P, ÖLFLEX® SF...).

Kiegészítő huzal

Egy- vagy többhuzalos, nem szigetelt vezetők, melyeket fémesen szoros kapcsolatban árnyékolás alatt vezetnek.

Kiegyenlítő vezeték

A kiegyenlítő vezetékeket a termoelem segítségével végzett hőmérsékletmérés esetén használják. (Termoelemek pl.: Fe/ CuNi vas-konstansok (kék); NiCr/Ni nikkel-króm- nikkel (zöld); PtRh/Pt platina-ródiumplatina (fehér)). A termoelem a legkülönbözőbb anyagokból felépülő két vezetőből áll, melyek között a hőmérséklet függvényében elektromos feszültség keletkezik. A kiegyenlítő vezeték csak ezt a feszültséget vezeti át a termoelemről az összehasonlítási helyre. Ott a feszültség nagysága alapján hozzárendelhető a mérési pont hőmérséklete.

Kiszerelés

A vezetékek és kábelek előállítási hosszának besorolása tárolási ill. kiszállítási hosszban. Hagyományosan 50, 100 és 250 méterenkénti gyűrűk, valamint 250, 500 és 1.000 m dobtekercselés súly szerint.

Kiterjedés

A test meghosszabbítása mechanikus erők segítségével. Ezt a kábeliparban a mechanikus ellenőrzési eljárás során a szakítószilárdság meghatározásával valamennyi építőelemre ellenőrzik.

Kloroprén polimerek, szintetikus gumi

A műgumi (gumi/rubber) jó ellenállóképességgel rendelkezik oldószerekkel szemben, nagyon jó stabilitási értékek mellett, nehezen gyulladó, de nagyon drága (értékes gumivezetékek, Pattexleim).

Koaxális kábelek

Koncentrikus vezetőpár, belső és külső vezetőből áll, mely a belső vezetőt teljesen körülfogja. A koaxiális kábelek jelek árnyékolásszegény és torzításmentes átvitelére alkalmasak nagy sávszélesség mellett. Önárnyékoló felépítésük miatt jelentősen kevésbé érzékenyek a külső zavartényezőkkel szemben (a Lapp esetén pl. koaxiális kábel RG). A koaxiális-kábeleket magas frekvenciájú távközlési berendezésekben használják (kábeltelevízió, ethernet-alkalmazások) magas frekvenciájú jelek átvitelére.

Kóbor áram

Olyan áramokat, melyek nem az elektromos hálózaton (L1, L2, L3, N) keresztül folynak, kóbor áramnak nevezzük.

Kölső vezető

Vezetők, melyek áramforrásokat kötnek össze fogyasztókkal. Például L1, L2 vagy L3 háromfázisú rendszerekben, de nem olyan vezetők, melyek a közép- vagy a csillagpontból indulnak ki. A vezető koncentrikus, a koaxiális pár belső vezetékéhez hozzárendelt.

Kombinált vezeték – alumínium/réz

Ez a huzal alumínium magból és rész köpenyből áll.

Kommunikáció

Az önálló rendszerek közötti értelmezhetőség. Hírek egyoldalú vagy kétoldalú cseréjét szolgálja nyelv, szöveg, képek vagy adatok formájában.

Kompenzációs vezetékek

Lásd → Kiegyenlítő vezeték

Koncentrikus vezető

A koncentrikus vezetőt (pl. NYCWY) PE-vezetőként vagy PEN-vezetőként szabad használni, árnyékolásra is szolgálhat.

Konfekcionált

Telepítésre készen előállított vezeték. Megfelelő hosszra vágva, és a végein záró elemmel (dugók, kábelpapucsok, stb.) ellátva.

Kopásállóság

Egy kábel, drót vagy anyag azon tulajdonsága, hogy a felületi kopást megtartja.

Köpeny

Egyfelől egy vezeték vagy kábel külső burkolatát jelenti, másfelől az optikai kábel teljes optikailag áttetsző anyagát a mag nélkül.

Köpenyátmérő

A legkisebb kör átmérője, mely a köpeny felületét körülfogja.

Köpenyvezeték

Az NYM megnevezése és más köpennyel körbefogott vezetékeké.

Kopolimer

Olyan keverék, melyet kettő vagy három monomerből egy lánccá polimerizálnak.

Korrózió

Ásványok és anyagok felbomlása mechanikai és kémiai környezeti hatások segítségével.

Köteg

Több ér vagy pár, melyeket egy csoportba lehet összesodorni, és melyek egy elemet alkotnak a sodrott kötegben.

Kötegelés

Az érköteg összekötése viszonylag vékony papír, textil, műanyag vagy fémcsíkokkal.

Kötegelt kábel

Több párhuzamosan vezetett vezető, melyeket vékony köpeny tart össze. Lásd még → Lapos kábelek

Kromatikus szórás

Olyan hullámhossztól függő hatások összefoglalása, melyek sávszélesség- korlátozáshoz vezethetnek, mint pl. hullámvezető diszperzió és köpenydiszperzió.

Külső köpeny

Zárt burkolat az azalatt fekvő építőelemek védelme érdekében.

Kültéri kábel

Alkalmas kültéren földben, csövekben, levegőben, folyóban, tengerekben, bányászatban, hajókon, belterekben, a legkülönbözőbb ipari berendezésekben stb. történő elhelyezésre. A kábelfelépítés az elvárt elektromos, termikus, mechanikai és vegyi elhelyezési és üzemeltetési feltételektől függ.

kV

A kilovolt rövidítése. 1 kilovolt 1.000 voltnak felel meg.

LAN

A Local Area Network rövidítése. Térben korlátozott hálózat, melyet háztartások ill. cégek belső kommunikációjára használnak.

Lángállóság

A szigeteléshez és köpenyekhez használt anyagok, hő hatására csak később gyullad, és a hőforrás eltávolítása után kialszik (→ nehezen gyulladó).

Lapos kábel

Több, párhuzamosan vezetett, egyenként szigetelt vezetők egy köpenyben mechanikai védelemként, melyet úgy alakítottak ki, hogy szögletes kábelkeresztmetszet keletkezett. Darukban történő alkalmazáshoz (ÖLFLEX® – Crane F).

Lapos szalagkábel

Szalagvezeték, melynél az egyes keresztmetszeteket egy szalaggá hegesztik össze (gyakran többszínűek) és többnyire kis keresztmetszetűek (0,08 vagy 0,14 vagy 0,25). Az egyes erek többnyire elválaszhatók egymástól. Alkalmazás esetei: Az elektronikában vezetőlemezek összekapcsolásához.

Lengő csatlakozó

A ház felső részén egyenes vagy oldalsó kábelkimenet található. A lengő csatlakozó szabadon kombinálható felépítő-, alapzat- vagy átkapcsoló házzal.

Li2YCY

Egy- vagy többeres vezeték, PE szigeteléssel és rézszövet árnyékolással.

Li5YCY

Egyhuzalos erek TEFLON®-PTFE árnyékolással. TEFLON® a Du Pont de Nemours cég védjegye.

Link

A kapcsolat megjeleníti a teljes kábelezési szakaszt a szintenkénti elosztótól az adat végberendezés bemenetéig. Tartalmazza az összes csatlakozódobozt és dugót, a telepítő kábeleket, valamint a patch-kábeleket. A kapcsolat
minőségét osztályokba, az egyes elemek minőségét pedig kategóriákba sorolják.

LiY

Érvezető 0,14, 0,25 és 0,5 mm2 LiYv: ónozott, erősítettszigetelésű érvezető.

LiYCY

Egy- vagy többeres vezeték, rézszövet árnyékolással.

LiYY

Többeres sodrott vezeték (ÖLFLEX®, UNITRONIC®).

Mag

A mag olyan szerkezeti elem, melyre a többi szerkezeti elem kerül.

Magátmérő

A magátmérő az optikai kábel központi fényvezető területének átmérője.

Master

Központi buszelem, mely a buszhozzáférést szabályozza. Valamennyi egyéb elem slave-ként dolgozik (lásd → ASI).

Master-Slave-elv

A Master-elem meghatározza, a Slave-elemek követik az utasításokat. A decentrális buszvezérlés esetén pl. az automatizáló berendezés Master-elemként elrejti a hozzáférési jogokat a többi elem előtt (Slave-elemek – lásd → ASI).

Megrendelési hossz

A vevő által megrendelt kábelvagy vezetékhossz.

Menetemelkedés

A menetemelkedés a szakasz mérete (a hosszanti tengely irányában mérve), mely egy helyzet elemeit elforgatás után 360°- ban hátrahagyja, pl. 40 mm. A „menet“ méterenkénti adatként is használatos, pl. 40 mm = 25 löket.

Méret

Egy huzal geometriai nagyságának fogalma vagy egy vezeték átmérőként vagy keresztmetszetként. Gyakran az érszámmal együtt használják, pl. 18 x 1,5 mm2.

Mikrohajlatok

A szálak meghajlásai, tehát azok pár mikrométernyi helyi tengelyirányú eltolódással és néhány miliméternyi térbeli hullámhosszal rendelkeznek. A mikrogörbületek fényveszteséget okoznak, és növelik ezáltal a → szálak csillapítását.

Mintavételezéses vizsgálat

Ellenőrzés a gyártási hosszon vagy a gyártási elemeken a gyártási mennyiség függvényében.

Mód diszperzió

A különböző futamidejű módok által előidézett jeltorzulás az optikai vezetőben.

Modem

Berendezés digitális üzemelésű adatállomások analóg távközlési útvonalhoz való illesztéséhez.

Moduláció

Egy átviendő hálózati jelet hordozójel segítségével változtatja meg.

Módus

Diszkrét fényhullám formák, melyek optikai vezetőkben terjedhetnek.

Monomódusú szál

Optikai vezetők kis → magátmérővel, melyben csak egy mód, az alapmód képes terjedni. Ez a száltípus különösen alkalmas szélessávú átvitelre nagy távolságokon, mivel az → átviteli sávszélesség csak → kromatikus diszperzióval korlátozott.

Monomódusú szálak

Optikai vezető, melyben az üzemeltetési hosszon csak egy módusz kiterjeszthető.

Motorkábel

A motorkábelek ellátó vezetékek elektromotorokhoz (a Lapp esetében pl. ÖLFLEX® SERVO FD).

Multimódusú kábel

Optikai vezetőszálak, melyek magátmérője a szál hosszával szemben nagy, és melyben módok nagy száma terjeszthető. A gradiens szállal (→ osztályozott szálak) a → móddiszperziót alacsonyan lehet tartani úgy, hogy az átviteli sávszélesség elérhető, melyet → a monomód szálakkal felül lehet múlni.

Nanomásodperc

Milliomod másodperc. A számítógépek belső kapcsolási sebességének időegysége.

NEC

A National Electrical Code rövidítése. Standard normaeszközök az elektromos készülékek biztonsága érdekében, mint pl. berendezések- elektromos telepítések alsó feszültségi tartományban 600 V-ig – USA.

Négyes

A sodrási fajta, melynél 4 egyszeres eret négyes érré sodornak össze (távközlési kábelek és -vezetékek).

Nehezen gyulladó

A termoplaszt és elasztomer keverékeket köpenyek szigeteléséhez a megfelelő adalékanyagokkal úgy befolyásolják, hogy a hőhatás csak időbeli csúszással okoz kigyulladást. (lásd még → Tűzállóság).

NEMA

A National Electrical Manufacturers Association rövidítése. A NEMA az IECA-val együtt készít és terjeszt kábelekre és vezetékekre vonatkozó szabványokat – Washington D.C., USA.

NEMCO

Norvég ellenőrző hivatal, mint a VDE Németországban.

Neopren®

A DuPont de Nemours cég kereskedelmi neve kloroprén gumiból készült műgumihoz.

Névleges áramerősség

A gyártó által meghatározott áram, előnyös esetben 40°Cos környezeti hőmérséklet mellett, melyet egy csatlakozó tartósan vezetni képes, és egyidejűleg számos kontakton keresztül áramoltat, melyek a lehető legnagyobb vezetőre csatlakoznak, és melyeknél a hőmérséklet felső határát nem lépik túl.

Névleges feszültség

A feszültség értéke, a csatlakozók mérése szerint és bizonyos üzemeltetési tulajdonságokra vonatkoztatva.

Névleges feszültség

A névleges feszültség az a feszültség, amelyre a vezeték felépítése az elektromos tulajdonságok alapján utal. A névleges feszültséget két váltó feszültség megadásával U0/U V-ban ki lehet fejezni: U0 = a külső vezeték és a „földelés“ közötti effektív érték (nem szigetelt környezet). U = effektív érték egy többeres vezeték két külső vezetője között vagy egy egyeres vezetékekből álló rendszerben.

Next, fext (csillapítás)

A több párból álló adatkábelek esetében a pár jelátadásának mezőhatása miatt a szomszédos pároknál zavarjelet indukál. Az áthallás a hossztól független és nő a növekvő frekvenciával. A hasznos jel és a szomszédos páron mért zavarjel közötti különbséget áthallási csillapításnak nevezik és dB-ben adják meg. Megkülönböztetjük:
NEXT/Near End Cross Talk (közeli áthallásicsillapítást) és Fext/Far End Cross Talk (távoli áthallási csillapítást).

NFPA

A National Fire Protection Association rövidítése. Az NFPA szabványok és a NEC kiadója – USA.

NFPA 79

Az NFPA 79 a National Electric Code (NEC®) fejezete, mely többek között ipari gépek elektromos összekötésével foglalkozik. Az NFPA 79 általában egy-egy gép használata során az elektromos komponenseket, és a gépek
együttműködő rendszereit (gépcsoportokat) érinti. A National Fire Protection Assosiation (www.nfpa.org) ennek a fontos szabványnak a kiadója. Az NFPA 79 alkalmazási területe egy gép valamennyi elektromos és elektronikus elemét érinti max. 600V névleges feszültség mellett. 2006-ban az NFPA 79-et átdolgozták. Ennek az átdolgozásnak célja az NFPA 79 harmonizálása volt az IEC/EN 60204-es európai szabvánnyal.

Normák

A Szövetségi Bíróság 1998.05.14- én a technika szabályairól a következőképpen foglalt állást: A technika elismert szabályai olyanok, melyeket az elmélet helyesnek ismer el, és melyek a gyakorlatban is beváltak. A DINszabványok a BGH verziói szerint ezzel szemben csak magán technikai szabályozások ajánlási
jellemzőkkel, melyek a technika elismert szabályait bár visz szaadják, de ezek mögött meg is húzódnak vagy rosszabb esetben hibásak is lehetnek.

Numerikus apertúra

Egy optikai szál maximálisan lehetséges párosítási szögének szinusza.

NYM

Ezeket a vezetékeket (szabványvezeték rögzített elhelyezéshez) csak vakolat fölé, vakolatra, vakolatba vagy vakolat alá történő elhelyezéshez, száraz, nyirkos vagy nedves helyiségekben valamint falazatokban és betonban, kivéve rázott, szórt vagy tömörített betonhoz, használják.

Nyomtatás – Erek

A kábel előállítás során az ereket alapvetően négy módszer szerint jelölik:
1. Az ereket egy színes alapszínnel készítik el
2. Különböző színkódokkal való jelölése
3. Nyomtatás
4. Különböző színkódok jelölése nyomtatással. Figyelembe kell venni, hogy kizárólag a védővezetékeket szabad zöld-sárga színnel jelölni, és ezeket a színeket csak akkor szabad használni, ha a zöld-sárga jelölés nem okoz keveredést a védővezetékkel.

Nyomtatott számok

Lásd → színjelölés/számnyomtatás.

Nyomvonal jelölő fonal

Földmunkák esetén a legnagyobb kár a már a földben elhelyezett kábelek esetén van. Ebből az okból kifolyólag kb. 40 cmrel a lefektetett kábelek fölött úgy nevezett nyomvonal követőket helyeznek el, és a markológép kezelőjének figyelmét fel kell hívni a nyomvonal követő kábelekre.

Ón

Az ónt rézdrótok ónozására használják.

Önkioltó

A (mű)anyag azon tulajdonsága, hogy önmagát kioltsa, ha a láng már nem érintkezik az anyaggal.

ÖNORM-formátum

A kiírási szövegek osztrák formája.

Optikai szál hegesztett kötés

Két optikai vezető összekötése, mely a végeinek összeforrasztásával keletkezik (lásd → összekapcsolás).

Optikai vezető kábel

Adatok szállítását szolgálják. Az elektromos áram helyett itt a fényt használják szállítóközegként.

Optikai vezető szál (LWL)

Dielektromos hullámvezető, jelek fénnyel történő továbbítására szolgál. Szálnak is nevezik.

Optikai vezetők kötegelt erei

Több rétegezett optikai vezető enyhén hajlított alakban vagy lazán műanyag csőben helyezkedik el, melyet vazelinnal vagy tisztító porral töltöttek.

Öregedés

Egy anyag tulajdonságainak megváltozása (előnyös esetben szakítószilárdság és hajlíthatóság) az idő függvényében specifikus feltételek mellett, mint pl. hőmérséklet, UV-sugárzás, ózon-hatás, kémiai vagy termikus terhelés, stb.

Öregedés elleni védőszerek

Mivel az öregedési védőeszközök gumiszigetelésekben elszíneződést okoznak, többnyire csak sötét keverékekben használják. A keverék idő előtti durvává válását megakadályozzák.

Öregedéssel szembeni ellenállóság

Mivel a kábeleket és vezetékeket gyakran évtizedekig (élettartam) teszik ki környezeti, azaz vegyi, elektromos és klimatikus hatásoknak, ezeket a tulajdonságokat meg kell vizsgálni. Ehhez valamennyi, a kábelben és vezetékekben található anyagokat rövid időre extrém feltételekkel tesztelik. Valamennyi anyagnak nagyon hosszú öregedési ellenállássál kell rendelkezni.

Összekapcsolás

Két optikai vezető rögzített kapcsolata. Megkülönböztetjük a ragasztott és a forrasztott összekötéseket
(lásd még → optikai szálak forrasztott kötései).

OTDR

Mérési eljárások üvegszálak hibáinak vagy átviteli minőségének mérésére. Az OTDR az Optical Time Domain Reflectometer rövidítése.

Oxigén-index

A környezeti levegő százalékos oxigénaránya, mely szükséges ahhoz, hogy az égést a láng eltávolítása után is fenntartsa. Mivel a levegő oxigéntartalmának természetes aránya kb. 23%, a 24-nél nagyobb oxigénindexszel
rendelkező anyagok általában a láng elvétele után maguktól kialszanak. Ez a fogalom különösen halogénmentes vezetékek és kábelek esetében fordul elő.

Páncélozás

A leghagyományosabb a lapos acél, az acélszalag, az acélprofil és az acélhuzalos védelem külső védőburkolatban. Ezen kívül léteznek még acélhuzal védelmek ellencsavarással (acélszalag), de külső védőburkolat nélkül (beltérre).

Páncélozás

Védekezésnek is nevezik. A megerősítések a vezetékek és kábelek mechanikai védelmét szolgálják. Ezeket a legkülönbözőbb módon és a legkülönbözőbb anyagokból állítják elő, mindig a kábel várható igénybevételének
megfelelően. Ezek acélhálóból állnak, acél kerek vagy lapos huzalok, szalagvasak vagy ezen anyagok kombinációja.

Pár

Két egymással összesodrott → ér egy sodrott érkötegen belül (lásd → elem). Két párhuzamosan vezetett vezető induktív összekapcsolását a két ér lehető legrövidebb (→ lökethossz) összecsavarásával csökkentik.

Patch kábel

A patch kábelek az EN 50173/ ISO IEC 11801 szerint a patch mező portjai közötti, valamint a telekommunikációs dobozokhoz való csatlakozást szolgálják.

Patch mező

A patch mező átkapcsolási előberendezés, mely a kapcsolatok csatlakoztatását, összekötését és besorolását szolgálja.

PE

A polietilén rövidítése

PiMF

A páros rövidítése fémfóliában.

Poliamid

A poliamid a polimerek közé tartozik. A poliamid ellenáll a hidegnek, a lökésnek, az ütésnek és a súrlódásnak.

Polietilén

A polietilén halogénmentes anyag, mely azonban könnyen gyullad. A PE-t különböző anyagokkal összekeverve
tűzállóvá és alacsony füstkibocsátásával lehet tenni.

Polikarbonát

Az ellenállóság feltétele, hogy a polikarbonátot olyan agresz- szív elemek, mint a lágyítók vagy oldószerek, ne támadják meg. Az anyag földuzzad, és ez feszültség okozta szakadásokhoz vezethet.

Poliuretán

Vágásbiztos, nehezen csupaszítható, nagy szilárdságú. (PUR, 11Y, Q ).

Polivinil-klorid

A polivinil-klorid halogéntartalmú műanyag. Halogének (só megkötők) a klór, a bróm, a fluor, a jód és az asztácium. A klórt és a fluort akkor használják, ha a műanyagot lángállóvá és külső behatásokkal szemben ellenállóbbá szeretnék tenni. A PVCbevonatú kábelek lángállóak. A halogéntartalmú műanyagok használatuk során rendkívül mérgező gázokat fejlesztenek, melyek az oltóvízzel keveredve agresszív savakat képeznek,
melyek különösen jelentős korróziós károkat képesek okozni.

Profibusz

A profibusz hálózatot a Master- Slave kommunikáció elvén építették fel. A központi ellenőrző egység, a feldbusz master a feldbusz slave feld-eszközeinek információit időről időre leolvassa, és megadja azoknak a kimeneti
értékeket. A profibusz DP hálózatban a nagy sebességű, akár 12 Mbit/s-os átviteli sebesség is lehetséges. Az EN 50170 európai szabványon alapul.

PTFE

A politetrafluor-etilén rövidítése, TEFLON® műanyag (PTFE). A DuPont de Nemours cég márkaneve.

PUR

A poliuretán rövidítése, szívós, kopásálló, hőre lágyuló műanyag, gumi-helyettesítő, pl. ÖLFLEX® 400P, ÖLFLEX® 540P esetén.

PVC

A polivinil-klorid rövidítése.

PVC-por adalékok

Az adalékanyagokat mattító anyagként, kenőanyagként, színpigmentekként, PVC-keverékek felületének simává tételéhez viaszokhoz alkalmazzák.

RAL

A négyjegyű számokból álló RALszínek már több mint 70 éve irányadók a színek meghatározásában. A színgyűjtemény jelenleg több mint 200 színt foglal magában. A matt színárnyalatok alapgyűjteménye a RAL 840-HR regiszter. A fényes színárnyalatok alapgyűjteménye a RAL 841-GL regiszter. Az alapgyűjteményeket
folyamatosan illesztik az ipari követelményekhez. A gyűjtemény segítségével széles alkalmazási kört lehet lefedni. A regiszterek színmintaként szolgálnak a kialakításhoz, de biztonsági- és jelzőszíneket is tartalmaznak, és teljesítik a DIN-szabványok színelőírásait.

Raszter

Egy szalagkábel vezetőinek egymástól való pontos távolsága.

REACH

REACH-rendelet (Ek) 1907/2006 sz. vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásairól. Az EU a REACH- rendelettel egységes rendszert alkotott a vegyi anyagok regisztrációjáról („Registration“), értékeléséről („Evaluation“), engedélyezéséről („Authorisation“) és korlátozásáról („Restriction“) – ezt röviden REACH-nek nevezik. A rendelet célja, hogy jelentős mértékben biztosítsa az emberi egészség és
a környezet védelmét.

Referencia föld

A föld része a földelő berendezés vagy a föld befolyásolási határán kívül.

Relatív sűrűség

A test sűrűségének eredménye a víz sűrűségéhez viszonyítva (=1). Specifikus súlynak felel meg.

Rétegezett köpeny

Kábel alumíniumfólia és műanyag/ polietilén köpeny keverékével. A fólia hosszanti irányban körbefogja és átfedi a kábel magját, miközben a műanyag oldal kifelé kerül. Az erre extrudált külső köpeny a hő hatására a fóliával homogén módon összekapcsolódik, így egymással összekapcsolt „réteg“ keletkezik az alumínium-fólia-köpenyben. Alkalmazása kültéri távközlési kábelekben.

Réz

A legjobb anyag az elektromos vezetők előállítására. Melegen és hidegen is nagyon jó vezetőképességű. Továbbá a réz (Cu) nagyon jó megformálási képességgel valamint jó szilárdulási tulajdonságokkal rendelkezik.

Rézalap

Az a pénzmennyiség, melynek segítségével a vezetékekben és kábelekben található réz árát értékelik.

Rezisztens

A kábel bizonyos anyagok esetében ellenállást biztosít, azaz ezek azt nem károsítják.

Rézszáma

Kifejezi a vezetékekben és kábelekben található réz mennyiségét.

RFID

RFID Radio Frequency Identification-t jelenti, és azt takarja, hogy adatokat érintkezési és látási kapcsolat nélkül továbbítani lehet.

RJ-45

Az RJ45-ös kapcsolat nyolc- pólusú miniatúr csatlakozórendszer többek között patch-kábelekhez. A dugót az ISO/IEC 11801-es kábelezési szabványhoz illesztették.

Robbanásveszélyes környezet

Lásd VDE 0165 1-es rész: Rögzített elhelyezéshez hőre lágyuló műanyag, duroplast vagy ásványi anyagokkal szigetelt fém köpeny- nyel ellátott vezetékek használhatók. Az erek kötegelésekor nem keletkezhetnek üres területek (nem lehet tömlővezeték). Az extrudált beágyazó anyag és annak töltőanyagainak, amennyiben vannak (nyomásra extrudált) „nem higroszkópikus“ tulajdonsággal kell rendelkeznie. Tűzálló IEC 60332.1-1 szerint a kábeleket és vezetékeket a helyüket változtató és szállítható üzemi eszközök esetében a csatlakozóvezetéknek nehéz polikloroprén vagy egyéb azonos értékű szintetikus elasztomerből készült külső
köpennyel vagy nehéz gumicső vezetékkel vagy hasonlóan robosztus felépítésű csatlakozóvezetékkel kell rendelkeznie.

Rögzítő kar

Az EPIC® szögletes csatlakozó elreteszelésére a ház alsó és felső részében egykezes elreteszeléshez hosszanti vagy középső rögzítő karok állnak rendelkezésre, a kétkezes elreteszelésre keresztirányú rögzítő karok állnak
rendelkezésére. A kétkezes elreteszelésre keresztirányú rögzítő karok szolgálnak.

RoHS

A 2002/95/EK irányelv bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozására az elektroés elektromosságtechnikában, szabályozza bizonyos veszélyes anyagok használatát a készülékekben és az alkatrészekben. A mindenkori megvalósítást a nemzetközi jogban összefoglalva a RoHS rövidítéssel, (angolul:
Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances; németül: „Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe“) jelölik.

S-FTP

A páronként összesodort vezetékek felépítése fólia- és szövetárnyékolással (S-FTP = Shielded Foil and Braid Twisted Pair) valamennyi pár közül kitűnik a fóliaárnyékolással, melyre kiegészítésként további ónozott szövet
került.

Sávszélesség

Egy optikai vezető frekvenciatartománya, melyben az adatok bizonyos időegység alatt jutnak át. Minél nagyobb a sávszélesség, annál több adatot lehet továbbítani. Az átviteli sebesség függ a teljes hálózat sávszélességétől.

Sávszélesség-hosszúság

A frekvenciatartomány mértéke az, amennyit az optikai vezető egy kilométeres távon át tud adni. Konstans értéket jelent.

Sávszélesség-szorzat

A sávszélességi adat meghatározható, ha az optikai szál sávszélességét a mérési szakasz hosszával megszorozzuk.

Sávtávolság

Egy félvezető referencia és a vezető huzala közötti energetikai távolság.

SEMCO

Svéd ellenőrző hivatal, olyan, mint a VDE.

Semleges vezető

A semleges vezetőknek, ameny- nyiben vannak, nem lehet kisebb keresztmetszetük külső vezetőként, VDE 0100 520. rész, 524.2. szakasz.

SEV

A Schweizerischer Elektrotechnischer Verein rövidítése, VDE-hez hasonló ellenőrző hivatal.

Shore

A vezetőköpeny keménységi foka. A fogalom így hangzik: Egy másik test betörésével szembeni ellenállás, melyet kivétel nélkül a károsodás bekövetkezése előtt mértek. Shore-A-ellenőrzés puha műanyagoknál, Shore-Dellenőrzés kemény műanyagoknál.

SIA-formátum

A kiírási szövegek svájci formája.

Skin-hatás

Minél nagyobb a hasznos vagy zavaró jel frekvenciája, annál inkább a felülethez szorul a magas frekvenciájú áram. A skinhatás a váltó ill. nagyfrekvenciájú áram azon tulajdonsága, hogy a vezetőben az indukciós folyamatok, mezővonalak segítségével a felszín felé halad. Ez korlátozza egy, az objektumba kívülről besugárzott elektromágneses mező bejutási mélységét, és ezáltal annak belső hatékonyságát is.

Slave

A hálózat azon résztvevője, mely csak a Master-tól jövő megszólítás esetén tud részt venni az adatcserében (lásd → ASI).

SNA

A System Network Architecture rövidítése. Egy hálózat architektúrájának tervezete annak érdekében, hogy az adatátvitel a különböző számítógéptípusok között lehetségessé váljon.

Sodrás

A vezetékek és kábelek egyes elemeit párhuzamosan kötik a központi elemek köré. Az elemek kapcsán lehet szó a vezetékek egyszeres fonásáról vagy erekről vagy az erek egy csoportjáról. Igény szerint történik az elemek összefonása, sodrása a különféle menetemelkedésekkel. Az elemek számának megfelelően koncentrikus helyzetben történik egymás fölött. Ameny- nyiben az elem következő helyzetét az előző helyzethez képest
azonos irányban sodorják, akkor azonos irányú sodrásról beszélünk a kereszt- (ellen)irányú sodrással szemben, amikor mindig a következő részt az ellenkező irányába sodorják. A sodrás „S“-irányú, ha a sodrási irány a szemlélőtől távolodva balra fut, és „Z“-sodrású, ha az irány jobbra mutat. A továbbiakban megkülönböztetjük
még a visszahajtás nélküli sodrási technikákat.

Sodrógép

A sodrógépek segítségével történik a kábel vagy vezeték építőelemeinek sodrása. A sodrógépek különböző fajtái az egyszeres, kétszeres, többszörös, gyors, kosár, SZ és univerzális sodrógép.

Sodrott ér

Egy vezető egyeres szálainak köteggé való összefogása a kívánt keresztmetszet szerint különböző számban és vezeték vastagságban. Az egyeres vezetékek összefogása vagy sodrással vagy fojtással. Egyhuzalos erek pl. LIY, H05V-K, H07V-K.

Sodrott köteg

Sodrás nélkül az egymás mellett párhuzamosan futó huzalok hajlítás során eldeformálódnának. A külső huzalok elfordulnának, és a belsők kihúzódnának. Az egyes huzalokat csavarformában fordítják össze, hogy a vezető hajlékonyságát és mozgékonyságát megtartsák. Így juthatunk sodrott köteghez vagy sodrott érköteghez.

Sodrott köteg négynél több érből

A kábel-szerkezethez a sodrott elemek mindig legjobb helyzetkialakítását választják ki, hogy lehetőleg kerek kábeleket kapjanak. Szigetelt vak- és körerek (töltőelemek) segítségével a kialakításban nyitott helyeket feltöltik. A lapos kábelek esetén a felépítő elemek (csoportok vagy erek) egymás mellett párhuzamosan futnak, miközben a felépítő elemek ismét lehetnek sodrott elemek.

Sötét áram

Optikai vevő kimenetén lévő áram, ha nincs sugárzás.

Spirálkábel

Rugalmas vezetékek, melyeket „spirálmezőkké“ lehet alakítani. A vezetéket egy tüskére tekerik. A meleg levegő odaáramoltatásával (temperálással) a tekercselési folyamat által előidézett feszültségeket a műanyagban csökkentik, úgy, hogy a sipirálforma lehűtése után a vezető feszültségmentes állapota fennmarad. A hajlításnál a spriál meghosszabbodik, és amennyiben az erőhatás megszűnik, az eredeti állapotba áll vissza.

Stabilizátor

a) Olyan alkotórész, melyet néhány műanyagban használnak, hogy a fizikális és kémiai tulajdonságait a megmunkálás és a felhasználás időtartama alatt megtartsa.

b) Adalékanyagok (pl. ólom‑, cinkés kadmiumsók) műanyagokhoz. Késleltetik a lebomlási és öregedési folyamatokat, vagy azok ellen hatnak, mely termikus terhelés esetén fellép.

Step-index szál

A step-profillal, azaz a törésszám profillal ellátott optikai vezetők, melyet a magon belül konstans törésszámmal, és a mag és a köpeny határán a törésszám éles visszaesésével jellemeznek.

STP

Párosan csavart fóliaárnyékolással ellátott érpárok és a teljes szőtt árnyékolás esetén (STP = Individually Screened Foil and Braid Twisted Pair) az ereket párosan sodorják, és egyénileg árnyékolják fém fóliával annak
érdekében, hogy különösen csekély áthallást érjenek el. Alkalmazzák továbbá a teljes árnyékolást.

Sűrűség

A méretek viszonya egy test területéhez. Amennyiben a massza M és a terület terjedelme V, úgy a sűrűség viszonya d = M : V.

Szakítószilárdság

A névleges keresztmetszetből és a húzószilárdságból számított érték.

Szál burkolat

Akár egy akár több anyagból áll és a szálak mechanikai szigetelését és károsodások elleni védelmét szolgálja.

Szalagkábel

A szalagkábeleket rögzített elhelyezés esetén jelátvitelre használják a kontroll, szabályozó, mérési és adatfeldolgozási technikában. Akár 40 eret is tartalmazhat, melyek a szigetelés hegesztése miatt egymáshoz képpest párhuzamosan fekszenek. Az egyes ereket le lehet választani a szalagvezetékről anélkül, hogy a
szigetelést megrongálná. Lapos elrendezésük miatt szűk vájatokon vagy nyílásokon is keresztül lehet vezetni. A rögzítés történhet gyűrűkkel vagy az egyes pontokban felragasztással.

Szállítási dob

A vezetékek vagy kábelek minőségében a tekercseléstől a megfelelő szállítási dobig mindennek döntő szerepe van. A dob nagyságát és azzal együtt a tekercselési mennyiséget a tekercselt áru átmérője, a tekercselt áru hosz- sza és a kábel méretei határozzák meg. A vevő és az előállító közötti szállítási megállapodást a termékszerkezet átmérője és tömege valamint a termék hossza határozza meg. Döntő, hogy a kábel vagy vezeték hajlítási sugara, mely a dob magjának méretét meghatározza, ne legyen vitatható.

Szélessáv

Olyan átvitelek, melyek során a jeleket másodpercenkénti rezgések nagy számával viszik át (üvegszálas-technológia).

Szennyezettségi fok

Az a számérték, mely a mikrokörnyezet várható szennyeződését megadja. 1, 2, 3 és 4-es szennyeződési fok használható. A szennyeződési fokból következik a levegő és csúszási szakasz hozzárendelése. Az ipari környezetben a szennyeződési fok általában 3.

Szerelési hőmérséklet

Az elhelyezés során a kábel hőmérséklete ne csökkenjen +3 °C alá. A kábelek köpennyel és szigeteléssel hideg esetén hajlítás- és ütésérzékenyek.

Szigetelés

Megakadályozza az elektromos áram áthatolását nem vezető anyagok segítségével. Az anyagok nem vezetők (szigetelésnek alkalmasak), amennyiben csak egy-egy vezetőelektront vagy egyet sem tartalmaznak. Ide tartoznak többek között különböző műanyagok, gumi, kerámia, porcelán, üveg, papír, gyanta. (Szigetelés
kondenzátorokban és rádiófrekvencia kábelekben → dielektrikumnak nevezik).

Szigetelési ellenállás

Egyenletes feszültséggel nem fémes anyagon mért elektromos ellenállás két elektróda között.

Színkód

Fém kábelek és optikai vezetők egységes jelölésére a különböző intézetek, többek között az EIA, a DIN és az IEC a színkódokat egységesített. A fém erek színkódjai az érpárok szigetelését illetően az egyes szabványok szerint
teljesen eltérő színekkel rendelkeztek. Ezek mellett a szabványok mellett, melyeket a gyártók sem használtak következetesen, gyakran saját színkódokat használtak.

Szórás

Az optikai szál csillapításának fő okai. Az üveg mikroszkopikus sűrűségfluktuációja miatt keletkezik, mely a vezetett fény egy részét olyan messzire tereli az irányából, hogy az elhagyja az optikai vezetőt. 1600 nm optikai
szálhossz mellett ez a hatás nagyon gyenge, ugyanakkor nő rövid hullámhossz mellett a hullámhossz negyedik potenciáljával (Rayleigh-szórás).

Szövet

Az egymást keresztező vezetékek vagy fonalak elrendezése vezető felépítmény alkotórészeiként. A rézhuzalokból álló szövetet árnyékolásként használják, miközben a textil vagy műanyag szálak ill. az acélhuzalok védő vagy hordozó, azaz mechanikai feladatokat látnak el. A fonatok lehetnek szorosak vagy lazák (fedettség százalékosan), különböző fonási szögben megvalósítva.

Szupravezetés

Azon fémek és oxidok tulajdonsága, melyek lehűtés segítésével az úgynevezett átmeneti hőmérséklet elérésekor elveszítik elektromos ellenállásukat.

T-csatoló

Optikai építőelem két optikai vezető fényének összekapcsolásához (lásd még → összekötőelemek). Fordított esetben a fényteljesítmény egy optikai vezető két optikai vezetőre való felosztására is szolgálhat.

Talkum

A talkum egy ásványi, enyhén zsíros természetes készítmény. Por állagban elválasztó és kenőanyagként
használják. Csillámmal való keverékként használják. Annak érdekében, hogy az érkötél köpennyel való körbevétele során megakadályozzák hogy a forrón felvitt köpenyanyag az ér szigeteléséhez tapadjon, a köteget
előzetesen talkummal szórják be. Az elválasztó hatás mellett ugyanakkor jelentősen csökken a súrlódás az egyes vezetékerek között, és ezáltal nő a rugalmasság és könnyebbé válik a lecsupaszítás.

Tartókar vezeték

A kis mérete alapján kis illetve a legkisebb gépekbe való telepítésre szolgál.

TDR

A Time Domain Reflectometry mérési eljárást a réz kábelekben a hibás hely meghatározására használják. A visszatükrözött impulzus futási idejéből és formájából a lehetséges hibahelyet meglehetősen pontosan meg lehet határozni. PVC-szigetelésű erek esetén ez az érték kb. 0,541.

Tekercselés szalagokkal

A kábeleket és vezetékeket sok különféle szigetelőanyaggal lehet bevonni. A szalag mindig csavar alakú, a vezeték vagy a kábel köré tekert, mivel a szalag körbetekerése során a hosszanti mozgás mindig forgó mozgás és húzó mozgás.

Tekercselés, lapping, taping

Ennek során egy vagy több réteg papírt vagy műanyagot tesznek a sodrott kötegre ill. a kábelérre.

Tekercselési technika

Itt forrasztásmentes elektromos kötésről van szó. A kapcsolatot egy csupasz rézdrót alakítja ki, melyet erőteljes húzás mellett egy bronzból, rézből vagy ezüstből lévő négy peremű rúd köré tekernek (hidegforrasztásnak is
nevezik.)

Tekercselhető

Ilyenkor a vezetékek azon képességére gondolnak, hogy az állandó le- és feltekercselésnek hoszszú ideig ellenálljanak. Helyüket változtató áramfogyasztók esetén (pl. daruk) a különböző munkahelyzetekhez szükséges
kábelhosszt a dobon szállítják. Az állandó fel- és letekercselés jelentős igényeket támaszt a vezetékkonstrukcióval szemben, úgyhogy csak speciális kábelek felelnek meg.

Teljes duplex

A jelek egyidejű küldése és fogadása a teljes duplex átvitel esetén lehetséges.

Teljes ér

Optikai vezetékek száltípusa, melynél közvetlenül a köpenyüvegre vittek fel műanyag réteget.

Teljesítmény

Elektromos mértékegység V x A = Watt.

Terjedési sebesség

Az elektromos energia átviteli sebessége a kábel hosszán összehasonlítva a fény sebességével szabadtérben. Általában százalékban fejezik ki.

Termoforrasztás

A termoforrasztás két optikai szál vezető végeinek összekapcsolása összeolvasztással.

Termoplasztok

A termoplasztok nem hálós szerkezetű molekuláris kötések. A felmelegedés segítségével lehetséges, hogy újra rugalmas állapotba kerüljenek. Ezeket főleg kábelek és vezetékek köpennyel való ellátására és szigetelésére
használják.

Tex

A „tex rendszer finomsága szerint“ meghatározzák a szálak finomságát. Ez a fizikális méret. 1 Tex = egy szál, melynek 1000 m-es hossza mellett a massza 1 g. Példa: A poliészter selyem 7 Tex = 1000 m selyem tömege 7 g.

Thomson mérőhíd ellenállás mérésére

Ezekkel többnyire nagyon alacsony ellenállást lehet mérni. A mérési tartomány 10-6 ohm között van. Független a feszültségváltozástól. A mérési eredményt nem hamisítja meg a mérővezeték ellenállása és más átmeneti ellenállás (lásd még → elektromos ellenállás).

Típusvizsgálat

Időszakosan elvégzendő vizsgálat, mely során valamennyi paramétert figyelembe vesznek, melyek az eredményt befolyásolhatják. Ezt a vizsgálatot újra el kell végezni, ha további vagy újbóli fejlesztésre került sor, vagy az anyagot, a technológiát vagy a szerkezetet megváltoztatták. A típusellenőrzés gyakoriságát törvényben,
szerződésben vagy az üzemben rögzítették.

Töltő

Nem vezetők, szigetelőanyagból (PVC) vagy textilből álló elemek, melyeket a hézagok kitöltésére használják sodrott kötegekben. Vakérnek is nevezik.

Töltő vezeték

Többnyire horganyzott rézvezeték, melynek a teljes kábel- vagy vezeték hosszán az árnyékolás alumíniumrétegével kapcsolatban kell lennie. Annak érdekében, hogy a töltő vezeték a vezeték elhajlása során el ne szakadjon, nagyon lazán (hajtogatva) kell elhelyezkednie a kábelérben. Az esetleges árnyékolási kimaradásokat a plusz huzal hidalja át.

Töltőanyag (filler, valley sealer)

Töltő- vagy támasztóelem az egyes sodrási helyzetekben kábelek ill. vezetékek esetén.

Töltőanyag (filler)

Szigetelő- és köpenykeverékek alkotórészeként használják. Azok a töltőanyagok, melyeknél gumikeverékek
esetében pl. a gumimolekulákba közvetlenül beavatkoznak, jó mechanikai kopásállósághoz jutnak. A töltőanyagok javarészt pl. kovás mészkő, korom és alumínium-oxid.

Tömör vezető

A vezető, mely a sodrat ellentétben csak egy vezetékből áll. A merev vezeték rögzített elhelyezésre alkalmas.

Tömszelence

A SKINTOP® márka a Lapp-nál. A tömszelence olyan eszköz, mely a kábel, a vezeték vagy szigetelt vezetők burkolatba való bevezetését szolgálja, és biztosítja a tömítést és a tartóelemeket. További funkciókkal is rendelkezhet, pl. törésvédelem, húzóterhelés, potenciakiegyenlítés, földelés, szigetelés vagy ezek kombinációja.

Tömszelence mértetek

Az EN 60562 alapján jelenleg a következő méreteket határozták meg:
M 12 x 1,5; M 16 x 1,5;
M 20 x 1,5; M 25 x 1,5;
M 32 x 1,5; M 40 x 1,5;
M 50 x 1,5; M 63 x 1,5;
M 75 x 1,5; M 90 x 2; M 110 x 2
Az M a metrikus jelölése.

Tömszelencék befogási tartománya

A kábel átmérőjének tartománya, melyre a tömszelence meghatározott tulajdonságok vonatkoznak.

Tömszelencék húzóterhelése

A tömszelence azon képessége, hogy egy rögzített kábel vagy a rögzített vezeték dinamikus és nyomaték-terhelését korlátozza.

Tömszelencék törésvédelme

Egy tömszelencének azon tulajdonsága, hogy a rögzített kábel vagy a rögzített vezeték statikus tömeg alatti terhelését csökkenti.

Törés

A kötelet éles peremen erőszakkal megtörték, és az egyes fonatokat és huzalokat hő segítésével megformázták. Az egyes huzalokon törést elősegítő rovátkák keletkeznek.

Törési nyúlás

A meghosszabbítás viszonyát kezdeti értékre törés esetén törési nyúlásnak nevezik.

Törésindex

Lásd → Törésmutató

Törésmutató

Az az n tényező, ami miatt a fény sebessége az optikailag sűrűbb anyagban (pl. üveg) kisebb, mint a szabad térben. Pontos megnevezés: fázis törésmutató.

Törésmutató profil

Az n törésmutató átfolyása az optikai vezető keresztmetszeti felületén.

Torzió

A vezeték elforgatása a hosszanti tengely mentén. VDE0298, 300. rész, 5.4.4. fejezet: a rugalmas vezetékeket többnyire nem csavarodásnak kitett igénybevételre szánják. Azokban az esetekben, amikor az ilyen jellegű csavarodás nem kerülhető el, a vezeték felépítését és az elhelyezés módját a felhasználónak és a vezeték
előállítójának egyeztetni kell.

Transceiver

Ez az aktív eleme az ethernet- LAN végberendezéshez való csatlakoztatásának az elektromos buszkábelen az ütközés felismerési és a jelillesztési funkcióval. A transceiver a Transmitter (adó) és receiver (vevő) szavak
kombinációja. A Transceiver továbbítási, felügyeleti, vételi és zavarfunkciókat valósít meg.

Triaxiális kábel

Háromvezetős kábelek, melyeket három összefüggő tengelyből építenek fel. Egy vezetőből áll a közepén, a második vezető koncentrikus az első vezető körül, és a harmadik vezető az első kettőtől el van szigetelve, általában szigetelőanyag segítségével, egy szövet és egy külső köpeny segítségével.

TTP

A Time Triggered Protocol rendszerek az adatbankkal folyamatosan előre meghatározott időpontokban kommunikálnak. A sávszélesség aszinkron, 5 Mbit/s, szinkron 25 Mbit /s (lásd még a CAN-buszrendszereket).

Túláram

Amennyiben a megengedhető áramterhelést túllépték, túláramról beszélünk.

Túláram-védő egységek

Túláram-védő berendezések megszakítják az áram haladását túláram esetén. Léteznek pl. túláramvédő és olvadó biztosítékok.

Tűzterhelés

A tűzterhelés az az energia, mely kábelek, vezetékek és más építőelemek elégetésekor felszabadul.

UL

Az Underwriters Laboratories rövidítése. Amerikai ellenőrző hivatal, mint a VDE Németországban.

UL azonosító jelölés „AWM cables and wires“-hez

Appliance Wiring Material, ismertebb az „AWM“ rövidítés szerint, olyan kábeleket és vezetékeket foglal magában, melyek kizárólag a gyártásban használt elektromos hajtások, készülékek, berendezések, kapcsolószekrények
és ipari berendezések valamint a „listed Assembly“ részeiként tekinthetők. Az AWM-et nem közvetlen helyszíni
kábelezésre szánták (field wiring). Az UL AWM style jelöléssel ellátott kábeleket és vezetékeket csak az egyéni stílus-leírásnak megfelelően lehet használni.

UL listázási jelölés „listed cables & wires“

Ezeknek a kábeleknek a használata lakóépületekben, ipari létesítményekben és az iparban történő rögzített elhelyezésre. A felsorolt kábeleknek és vezetékeknek nem csak a megfelelő egyéni UL-termékszabványoknak kell
megfelelni, hanem a National Electrical Code (NEC) megfelelő cikkével is össze kell vetni őket. A felsorolt kábeleket és huzalokat üzemi eszközök gyártásban használt kábelezéséhez, berendezésekhez, készülékekhez
és gépekhez, valamint ipari gépek és berendezések „helyszíni kábelezéséhez“ a NFPA 79-cel együtt fel lehet használni. Jóváhagyási jel a terméken: (UL) = UL Listing mark.

UL-engedély tömszelencékhez

Az engedélyre különösen akkor van szükség, ha a gépet vagy berendezést, melyben a kábelcsavarzatot használják, az USA-ba exportálják. Az engedélyezés az UL 514B szerinti vizsgálat után történik, és tanúsítvánnyal igazolják. A tanúsítvány száma az úgy nevezett „File Number“ (pl. E 79903).

Ultraibolya sugárzás

Ez a láthatatlan sugárzás az elektromágneses hullámok spektrumának egy tartománya, mely a látható tartományhoz csatlakozik (UV-sugárzás).

Univerzális kábelkötegelő

Az univerzális kábelkötegelők színes vagy áttetsző rögzítőelemek (többnyire nylonból készülnek), melyekkel egyeres huzalokat, kábeleket, vezetékeket kötegelve lehet rögzíteni. A belső fogazás tartós kötést biztosít.

UTE

Az Union Technique de l’Electricité rövidítése (Franciaország).

Üzemi áram

A legnagyobb megengedett áram, melyet át szabad vinni.

Üzemi eszközök

Valamennyi tárgy, melyek használata során elektromos energiát használnak fel, pl. kapcsolók, motorok és vezetékek.

Üzemi feszültség

A tényleges áramfeszültség a hálózatban. 5 %-ig ingadozhat, melyet az áramfelvevők változó igénybevétele okoz.

Üzemi földelés

Az áramkör egy pontjának földelése, mint csillagpont, természetes vezető, középpont vagy külső vezető.

Üzemi hőmérséklet

Az alsó (legalacsonyabb megengedett hőmérséklet) és felső (legmagasabb megengedett hőmérséklet) határhőmérsékletek közötti tartomány, melyet a felhasználó használni tud.

Üzemi kapacitás

Négyessel, párossal és fantommal vezetékköröknél: ezen áramkörök a és b erei közötti kapacitása. Egy ér esetén: a vezető és egy további egymással összekötött vezeték kábele közötti kapacitás.

Vakelem

Amennyiben a kábel- és vezetékkonstrukcióba ún. nyitott részek kerülnek, a kábel- vagy vezetékkötegbe
vakelemeket vagy vakereket helyeznek, és ezzel összekötik. A vakelemek többnyire olcsó, kis értékű anyagokból
készülnek, mint pl. polietilén zsinórok, műselyem, pamut, és többnyire akkorák, mint az eredeti összekötőelemek.

Vakér

Lásd → Töltőanyag, mag

Váltakozó áram

A váltakozó áram három váltóáram láncba fonásával történik azonos rezgésérték és azonos frekvencia mellett. Többfázisú váltóáramnak is nevezik.

Vasúti jelzőkábel

600 V feszültséghez alakították ki. Az ereket felhasználási céljuknak megfelelően négyesekkel vagy rétegbe sodorják. PE-szigeteléssel ellátottak. A vasúti szakaszokon az erős elektromágneses mezők miatt jó rézárnyékolást és acélszalag megerősítést kell a külső köpeny alatt megvalósítani.

VDE

A Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. rövidítése, VDE Ellenőrző és Tanúsító Intézet – VDE-ellenőrző hely.

VDE-engedély tömszelencékhez

A jóváhagyás a DIN/EN 50262 szerinti vizsgálat alapján történik, és a jelengedélyezési tanúsítvánnyal erősítik meg.

VDEW

A Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke rövidítése.

Védekezés

Különösen elektromechanikus vagy mechanikus védelem a külső igénybevétel ellen, a csökkentő tényezők javítására és a húzóerő felvételére. Az optikai kábelek esetében a műanyag szálakat alkalmazzák, és nem
használnak fém védelmet. Ezt többnyire megerősítésként határozzák meg.

Védelmi módok

Az elektromos üzemi eszközök védelme ház, fedelek és hasonlók segítségével. Üzemi eszközök védelme masszív idegen testek behatolása és víz betörése ellen.

Védőérintkező

A csatlakozó PE-kontaktja először alakítja ki a kapcsolatot ill. utolsóként választják le, és a védővezető jelölésével látják el.

Védővezeték

(A PE szimbólum) Egy vezető, mely néhány veszélyes testáram elleni védelmi intézkedésként szolgál, hogy az elektromos kapcsolatot kialakítsa a következő részekkel. A védővezeték jelölése vezetékekben a zöld/sárga
(GNYE).

Veszteségi teljesítmény

Teljesítmény, melyet hőhatásnak és egyéb energiaveszteségnek tesznek ki.

Veszteségi tényező

A veszteségi tényező frekvencia-, hőmérséklet- és kapacitásfüggő. Ez a tényező a hatékonysági teljesítmény viszonya a szinusz- alakú feszültség vakteljesítményéhez.

Vevő-érzékenység

A vevő részéről zavarszegény adatátviteli igény a fényteljesítményhez. A digitális jel átvitelét többnyire a közepes fényteljesítménnyel (W-ban vagy dB-ben) adják meg, mellyel a 10-9 bithiba aránya érhető el.

Vevő, optikai

Az optikai jeleket elektromos jelekké alakító alkatrészcsoport. Fotodiódából áll csatlakozóval és csatlakozó vezetékkel, valamint alacsony zajszintű erősítőből és elektronikus hajtásokból a jelfeldolgozáshoz. A vevő fő elemeit többnyire, amennyire csak lehetséges, kompakt alegységgé, vevő modullá fogják össze.

Vezérlővezetékek

A Lapp ÖLFLEX® márkája a csatlakozó- és vezérlővezetékkek szinonímája. A vezérlővezetékkek
alapmárkái a következők: ónozott vagy csupasz réz finomkábelek, PVC-szigetelés, az erek sodrása
visszafordulással, külső köpeny speciális PVC-keverékből. Kivitelezési módok az ÖLFLEX® esetében:
a) különböző színű erek,
b) számozott kábelek. Az ÖLFLEX® vezetékek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: rugalmas, mesz-szemenően ellenáll az olajok különböző fajtáinak, a lúgoknak és a savaknak. ÖLFLEX® a következő területeken használható: kontroll- és vezérlővezetékek a szerszámgépgyártásban és az általános gépgyártásban, berendezés építés, ipari berendezések valamennyi fajtája esetén, a mérési és szabályozási technikában, az eljárástechnikában, az adatfeldolgozásban stb. Az ÖLFLEX® vezérlővezetékeket jó rugalmasságuk, általánosan
jó vegyszerekkel szembeni ellenállásuk, áttekinthető érkódolásuk és a négypólusú gépcsatlakozókkal szembeni
problémamentes kompatibilitásuk miatt a fent említett alkalmazási területen erősen ajánljuk.

Vezeték

Tetszőleges számú ér összefogása egy köpeny alatt.

Vezetékcsatlakoztatási technika

Alkalmazási terület szerint különböző vezetékcsatlakoztatási technikák közül lehet választani. Amennyiben fontos a szolgáltatásbarát megvalósítás és az egyszerű karbantarthatóság, a csavartoldalékot kell használni.
Amennyiben nagy számú csatlakozódugók folyamatbiztonságos csatlakoztatására van szükség, a krimpelés az első választás. A csapágykosár bilincs egyesíti a szervizelhetőséget a folyamat- biztos vezetékcsatlakozóval,
ugyanakkor a csatlakozónkénti helyigény a vezetőcsatlakozóhoz valamennyi leírt csatlakoztatási technikánál a legnagyobb.

Vezetékek rövid jelölése

Vezetékek és kábelek jelölése felépítésüknek, névleges átmérőjüknek és az erek számának, a névleges feszültségnek és a vezetési formának megfelelően, melyet bizonyos betűk és számok egymáshoz kapcsolásával
valósítanak meg. A szabványokban és a szabályzatokban a betűk és számok jelentését meghatározták.

Vezető

Nem szigetelő huzal egy anyagból, mely szabad elektronok nagy száma miatt alkalmas arra, hogy elektromos áramot vezessen (különösen réz és alumínium).

Vezető ellenállás

A felületi ellenállás a fém vezetőkben a veszteségeket adja meg. A vezetőméret, a vezetőanyag és a hőmérséklet meghatározza az egyenáram ellenállását Ro'. A skin-hatás miatt a vezető ellenállása a növekvő
frekvenciával együtt nő. Éppígy lineárisan nő a kábelhosz- szal együtt.

Vezető, egyhuzalos

Az egyeres vezető csak egy huzalból áll.

Vezetőképesség

Az elektromos vezetőérték az elektromos ellenállás reciprok értéke.

Visszacsavarás

A fogalom a sodrási folyamatra vonatkozik. A sodrógépet műszakilag úgy alakították ki, hogy a megmunkálandó elemeket csavarodás mentesen tudja egy kötéllé fonni.

Visszatükröződés

Jelvisszaverődések keletkeznek az elemek összekapcsolási pontján, mint a csatlakozók és kábelek esetében, amelyeket a rézhálózatok esetén különböző hullámellenállásokra lehet visszavezetni: Ez rendkívül jelentős hullám-ellenállási eltérés esetén a jel torzulásához vezet.

Visszavezérlés

A fény egy csekély töredéke, melyet az egy irányból való szórás által eltereltek, az ellenkező irányba kerül, tehát az optikai szálon keresztül az adóhoz kerül vissza. A visszavezetett fény időben lezajló folyamatainak megfigyelése útján sugárvezető segítségével az adónál nem csak a telepített optikai szál vezetőjének hosszát és csillapítását lehet mérni az egyik végpontból, hanem a helyi rendellenességeket is, pl. fényveszteséget is az
összekapcsolásnál.

Vivőfrekvencia

Azon rezgések frekvenciája, melynek amplitúdóját, fázisát vagy frekvenciáját jellel befolyásolják.

Vivőfrekvencia-áramkör

A vivőfrekvencia berendezésekben ezeket a hírek átviteléhez használják. Egy vezetéken akár 120 vivőfrekvencia csatornát is át lehet vinni egyidejűleg.

Vizsgálati feszültség

Az a feszültség, melyet vizsgálat során bizonyos feszültséggel szembeni ellenállóság bizonyítására állítanak be.

Volt

A feszültség elektromos mértékegysége. 1 volt a feszültség, mely 1 ohm ellenállás esetén 1 A áramerősséget idéz elő. Feszültség = ellenállás x áramerősség

Voltméter

Feszültségmérő

VPE

Térhálósított polietilén.

VSWR

Az átvitt jelfeszültség a visz- szatükrözendő jelfeszültséggel összehasonlítva, melyet az átviteli szakaszon mérnek.

Vulkanizálás

Műszaki folyamat, melynek során a hőmérséklet, a nyomás és pl. kénvegyületek alkalmazása segítségével a gumi molekuláit arra ösztönzik, hogy keresztkapcsolatokat hozzanak létre. Csak ennek a folyamatnak a segítségével jut a gumi hozzá a tartósan elasztikus tulajdonságához és lesz iparilag értékelhető (lásd
→ térhálósítás).

WAN

A WAN a Wide Area Network rövidítése. Ez nagy hálózat, adott esetben világszintű kiterjedtséggel. A WAN-okat többnyire LANok (Local Area Network) kötik össze telefonvezetékeken keresztül. A routerek és a gateway-ek
gondoskodnak a LAN-ok különböző technológiával történő összekötéséről. A WAN úgymond a távoli hálózati lehetőség, hogy egymástól távol lévő felhasználók a központi hálózatra csatlakozzanak nyilvános hálózaton
keresztül.

Watt

A teljesítmény elektromos mértékegysége V x A= Watt (VA).

WEEE-irányelv

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visz- szavételéről szóló KvVM rendelet a WEEE-irányvonallal szabályozza az elektromos és elektronikai termékek visszavételét.

Záró sapka

A záró sapkák belső oldalát hőre lágyuló matricával látták el. A záró sapkákat nyomásvezérelt folyadékoknak ellenálló 5-10 mm átmérőjű kábelek, vezetékek és csövek tömítéséhez használják.

ZVEH

A Zentralverband der Deutschen Elektrohandwerke e.V. (Deutschland) rövidítése.

ZVEI

A Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronik Industrie e.V. (Deutschland) rövidítése.