RoHS & REACH

Az Önnek szállított termékek ismereteink szerint nem tartalmaznak anyagokat olyan koncentrációban, amely megakadályozná a forgalomba hozatalt. A vonatkozó előírások:


BGBl. I 2003 867. o., mód. 2007 2382. o.       -      Vegyianyag-tilalmi rendelet
2006/122/EK                                                   -      „PFOS“ irányelv
2002/95/EK (új: 2002/95/EU)                       -     „RoHS“ irányelv
2037/2000/EK                                                 -     „FCKW-halon tilalom“ irányelv

 

A RoHS frissítése:
Az Európai Bíróság 2008. április 1-én közzétette az Európai Bizottság ellen a Deka-BDE a polimeralkalmazásokban című RoHS irányelv függelék 9a kivételével kapcsolatban benyújtott semmisségi keresetre vonatkozó ítéletét.


Ezzel a döntéssel részben hatályon kívül került a 2002/95/EK irányelv függelékének módosítására vonatkozó, 2005. október 13-i, 2005/717/EK sz. bizottsági döntés. Az Európai Bíróság továbbá előírta, hogy a bizottsági döntés hatálya 2008. június 30-ig (bezárólag) érvényben marad.

Ezáltal a Deka-BDE már 2008. július 1-től nem alkalmazható polimeralkalmazásokban.

A Deka-BDE <dekabróm-difenil-éter> égésgátló szer és a polibrómozott difenil-éterek <PBDE> csoportjához tartozik. Erre már a 2002/95/EK sz. EU-irányelv és a megvalósítását célzó, hozzátartozó német elektromos és elektronikai törvény (ElektroG) szerinti anyagtilalom is vonatkozott.
A polimerek alkalmazása pl. olyan ismert műanyagokat érint, amelyek köpenyként vagy kábelek szigeteléseként szolgálnak. A Lapp az előírt határértékek betartását – a Deka-BDE vonatkozásában is -  már az említett fordulónap előtt <2008. július 1.> is biztosította.


Az összes adatot legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöltük. Ezek megfelelnek a technika jelenlegi ismereteinek. Termékeinket ennek megfelelően stukturált szúrópróbák keretében folyamatosan ellenőrizzük.
Számos termékünk esetén nem lehetséges a kivétel nélküli igazolás. Ezek az adatok ezért nem jelentenek általánosan érvényes garanciát szavatosságjogi értelemben.

1907/2006 sz. REACH rendelet (EK) vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozólag


A REACH 2007. június 1-én lépett életbe és a következő szabályokat tartalmazza:


1. Az anyagok gyártóinak, anyagokat ilyenként vagy készítményekben importáló importőreinek 2008. június 1-től az Európai Közösségbe (EK) és Európai Gazdasági Térségbe (EGT) irányuló importja esetén ezeket bizonyos körülmények között regisztrálniuk kell az Európai Vegyianyag-ügynökségnél.


2. Az anyagok és készítmények szállítóinak vagy a biztonsági adatlapot (31. cikkely), vagy biztonsági információt (32. cikk) kell az átvevő rendelkezésére bocsátaniuk. Bizonyos esetekben a biztonsági adatlapot kiegészíti egy melléklet a vonatkozó expozíciós forgatókönyvekkel („bővített biztonsági adatlap“).


3. Olyan termékek gyártójának vagy importőrének, amelyek az ún. „jelöltlista“ valamely anyagának termékenként több mint 0,1 tömegszázalékát tartalmazza, a hivatalos átvevő és a fogyasztók számára kérésre rendelkezésre kell bocsátani a termék biztonságos alkalmazásához elegendő információt, de legalább az anyag nevét.


4. Vegyi anyagok (anyagok és készítmények) felhasználóinak, ún. „utánkapcsolt felhasználóknak“ 2008. június 1-től teljesíteniük kell további kötelezettségeket, azonban csak a bővített biztonsági adatlap kézhezvétele után. Az utánkapcsolt felhasználók az anyagok gyártóinak és az anyagok és készítmények importőreinek támogatására célirányos információkat bocsáthatnak rendelkezésre a regisztráláshoz.


A Lapp-csoport állásfoglalása
Ön kizárólag vegyi anyag mentes termékeket vásárol nálunk. Emellett az Önök által beszerzett termékekből nem szabadulhat fel semmilyen anyag normál és ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett. Maguk a Lapp-csoport vállalatai ezért nem regisztrálhatnak semmilyen anyagot.
A jelöltlistát az Európai Vegyianyag-ügynökség tette közzé. Mivel jelenleg még folynak a megfelelő vizsgálatok, ezért nem adhatunk tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy a jelöltlista anyagai a termékben vagy a csomagolásában 0,1 tömegszázalék feletti mennyiséget tartalmaznak. További tájékoztatást adunk, amint rendelkezésre áll az összes információ.
Üzleti kapcsolatunk keretében tájékoztatni fogjuk Önöket termékeink releváns, REACH miatti módosításáról, szállíthatóságáról, valamint minőségi változásáról, és az egyes esetekben egyeztetjük Önökkel a megfelelő intézkedéseket.
A REACH témával kapcsolatos további információkra vonatkozólag javasoljuk további források használatát, pl. http://echa.europa.eu.