RoHS és REACH

Az Önnek szállított termékeink tudomásunk szerint nem tartalmaznak olyan koncentrációjú anyagokat, melyek tiltanák a forgalomba hozatalt. Az érintett előírások:

  Irányelv/rendelet
2011/65/EU RoHS-irányelv
1907/2006/EK REACH-rendelet
2006/122/EK Perfluoroktán-szulfátok („PFOS”) korlátozására vonatkozó irányelv
1005/2009/EK Ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó rendelet
ElektroStoffV Elektromos és elektronikai készülékek anyagairól szóló német rendelet

 

RoHS

Az Európai Unió és Tanács 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelve
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.

A 2011/65/EU sz. irányelv (RoHS II) korlátozza az ólom, kadmium, higany, hatértékű króm, polibrómozott bifenilek (PBB) és polibrómozott difeniléterek (PBDE) bizonyos elektromos és elektronikai készülékekben történő alkalmazását. Ez az irányelv 2011 júliusában lépett hatályba, mely a régi 2006/95/EK jelű irányelvet (RoHS) 2013. január 3-tól teljes mértékben felváltja.

A RoHS II irányelvben nem kerültek újabb anyagok felvételre a tiltott anyagok listájára. Mindazonáltal a korlátozások már nem csak a meglévő anyagokra korlátozódnak, hanem egy folyamat került bevezetésre, melynek célja további anyagok jövőbeni hozzáadása (a REACH-rendelethez hasonlóan). A LAPP GROUP tovább figyeli a folyamatot és reagál az anyagok lehetséges további korlátozásaira.

A RoHS II irányelv érvényességi tartományától függetlenül a LAPP GROUP fő katalógusában szereplő összes termék összhangban van az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai készülékekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU jelű irányelvvel (RoHS II). Ezek a termékek nem tartalmaznak az RoHS II irányelvben megadott tiltott anyagokat vagy csak az abban meghatározott maximálisan megengedett koncentrációban, az irányelv III-as melléklete szerinti kivételek figyelembe vétele mellett.

 

REACH

Az Európai Parlament és Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 2006. december 18-án hozott 1907/2006 sz. (EK) rendelete.

Az Európai Unió a REACH-rendelettel egy egységes rendszert hozott létre a vegyi anyagok regisztrálására („Registration”), értékelésére („Evaluation”), engedélyezésére („Authorisation”) és korlátozására („Restriction”) – rövidítve: REACH. A rendelet célja, hogy magas fokon biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét.

A REACH 2007. június 1-jén lépett hatályba, és a termékek anyagi tulajdonságaira vonatkozó számos addig érvényes követelményt váltott fel, melyek korábban például a 76/769/EGK irányelvben voltak összefoglalva, amely a tagállamok bizonyos veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó jogszabályi és közigazgatási előírásainak összehangolásáról szólt. A LAPP GROUP kizárólag a REACH hatálya alá eső termékeket forgalmaz.

Itt egy rövid összefoglalást talál a REACH-rendeletre és a LAPP GROUP állásfoglalására vonatkozóan.

A REACH témával kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen keresztül. (sales@lapphungaria.hu)