Felelősség kizárása

1. Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségéért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárjuk a szerzővel szemben támasztott, bármilyen, anyagi vagy eszmei kár miatt támasztott felelősségvállalási igényt, amelyet a közölt információk használatával vagy nem használatával, illetve a hibás és hiányos információk használatával okoztak, amennyiben a szerző nem vétkes igazolható szándékosság vagy súlyos hanyagság miatt.

Valamennyi ajánlatunk nem kötelező. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot módosítsa, kiegészítse, külön értesítés nélkül törölje, valamint időszakosan szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse annak közzétételét.

 

2. Hivatkozások és linkek

Idegen internetes oldalra mutató, olyan közvetett vagy közvetlen hivatkozás („link”) esetén, amely a szerző felelősségi körén kívül esik, a felelősségvállalási kötelezettség kizárólag akkor lép életbe, ha a szerző számára ismertek ezek a tartalmak, és műszakilag lehetséges és elvárható lenne, hogy jogszerűtlen tartalmak esetén megakadályozza a használatukat.

A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozás elhelyezésének időpontjában a hivatkozott oldalakon nincsen azonosítható illegális tartalom. A szerző semmilyen befolyással sem rendelkezik a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzői jogaira. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik az összes olyan hivatkozott oldal valamennyi tartalmától, amely a hivatkozás elhelyezése után módosult. Ez a megállapítás vonatkozik a saját internetes ajánlaton belül elhelyezett, összes hivatkozásra és linkre, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyv, vitafórum és levéllista idegenek által tett bejegyzéseire. Kizárólag annak az oldalnak a tulajdonosa felel azokért az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért és főleg károkért, amelyeket az ilyen módon közölt információk használata vagy nem használata okoz, amelyre a hivatkozás mutat, és nem az a szerző, aki a linken keresztül csupán hivatkozik a mindenkori közzétételre.

 

 

3. Szerzői és jelölési jog

A szerző törekszik arra, hogy valamennyi közleményben ügyeljen az alkalmazott grafikák, hangdokumentumok, videorészletek és szövegek szerzői jogaira, és maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videorészleteket és szövegeket használjon, vagy használati díj mentes grafikákat, hangdokumentumokat és szövegeket vegyen igénybe.

Korlátozás nélkül vonatkoznak a mindenkor érvényes árujelölő jogának rendelkezései és a mindenkor bejegyzett tulajdonos rendelkezései az internetes ajánlatban megnevezett összes és adott esetben harmadik személy által oltalomban részesített márkára és védjegyre. Csupán a puszta megnevezés alapján nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a márkajelet nem védik harmadik személy jogai!

A szerző által készített művek szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjének tulajdona marad. Tilos a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül ilyen grafikák, hangdokumentumok, videorészletek és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott közleményben.

 

4. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlatban lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) bevitelére, akkor az adatok átadása kifejezetten önkéntesen történik a felhasználó részéről. Az összes nyújtott szolgáltatás igénybe vétele és kifizetése – amennyiben technikailag lehetséges és elvárható – engedélyezett ilyen adatok megadása nélkül, ill. névtelen vagy álnéven történő adatközléssel is.

 

5. Felelősség kizárásának jogi érvényessége

A felelősségvállalás jelen kizárását annak az internetes ajánlatnak a részeként kell kezelni, amely erre az oldalra hivatkozott. Amennyiben a szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, akkor ez nem érinti a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét.