Digitalizáció a LAPP-nál

Végezze a digitalizációt önállóan – most

Alexander Lapp Alcove

A szó éveken át meghatározta a nyilvános vitát, anélkül, hogy ténylegesen megfogható lett volna. Sokak véleménye szerint a digitalizációval a vállalati struktúrákban és a vállalati kultúrában alapvető változások történnek. A digitális átalakulás útján a hierarchiák inkább hátráltató tényezők, a csapatok és a projektek során meg kellene szüntetni a részlegek közti határokat. Agilisan kellene cselekedni, hogy új, digitális alapokon nyugvó üzleti modelleket fejlesszünk és szükség volna újra megtanulni, még inkább folyamat- és ügyfélorientált módon gondolkodni.

Ez mind rendben van, de nem eléggé konkrét és kevéssé kézzelfogható. A biztonságos megoldások keresése során az elmúlt években sok vállalatvezető azt választotta, hogy a digitalizáció témáját delegálta, kiszervezte tényleges vagy annak vélt szakértői csapatoknak. Startup cégeket alapítottak vagy vásároltak azzal a feladattal, hogy a saját vállalat digitális átalakulását elősegítsék. Hiszen a napi ügymenetet nem hátráltathatta az áttörés.

A LAPP is pontosan ezt a kérdést fontolgatta. Intenzív vita után úgy döntöttünk, hogy a digitalizáció kérdését magunk vesszük a kezünkbe. Ahelyett, hogy a felelősséget egy akárhonnan szalajtott digitális „segédhajóra” bíztuk volna, úgy döntöttünk, hogy a teljes hajót és a teljes legénységet fordítjuk a digitális jövő irányába. Meggyőződésünk, hogy bár rövid távon nem ez feltétlenül a legegyszerűbb út, de a legjobb – ügyfeleink számára, és ezáltal vállalatunk számára is.

 

A digitalizáció mindenkire tartozik

A döntés okai olyan összetettek, mint a részletkérdések. A legfontosabb az a felismerés, hogy a digitalizáció valamilyen formában mindenkire tartozik. A gondolkodás és cselekvés megváltoztatása nélkül a digitalizáció nem működik, így minden munkatársnak és a teljes vállalatnak kell ezt belülről felvállalni. Ez annál jobban működik, minél intenzívebben vesz részt mindenki a fejlődésben, ahelyett, hogy kívülről kapna új ötleteket és impulzusokat.

Ez azt jelenti, hogy minden ország szervezete, minden vezető, minden részleg – tehát vállalatunk minden munkatársának közös feladata és felelőssége, hogy lehetőségeihez képest hozzájáruljon a digitalizációhoz. Senkinek nem szabad kivárva hátradőlni és így szólni: „Majd a digitális kollégák megoldják”.

Egy második fontos szempont, mely megerősített minket abban, hogy a témát önállóan és saját erőből oldjuk meg, az a meggyőződésünk, hogy munkatársaink és vállalati struktúráink e tekintetben különösen jó adottságokkal rendelkeznek: Családi középvállalkozás vagyunk, a kezdetektől fogva ez határozza meg vállalati kultúránkat. A saját felelősség, a döntési szabadság és a kreativitás munkatársainknál sokkal erősebb, mint a hierarchiákban való gondolkodás. Így az új ötletek és a változó gondolkodási mechanizmusok „terhe” szétosztható, mivel nálunk ez már enélkül is mindennapi gyakorlat.

És ami a vállalati struktúrákat illeti: a LAPP decentralizált felépítésű vállalat. Ez ügyfeleink számára komoly előnyt jelent, hiszen ismerjük őket, a helyszínen vagyunk és pontosan tudjuk, hogy milyen megoldásokat keresnek. Azonban mindez számunkra is közvetlen előny, mely nagyon jól jön majd a digitális átalakulás során: a konszernekre jellemző központosított, a központban összefutó szálakon alapuló struktúrák nélkül dolgozunk; egy gátolná a gyors és az ügyfelekhez közeli cselekvést. Sokkal inkább ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy helyi projektekben gondolkodjunk, melyeket csapataink a helyszínen valósítanak meg a lehető legnagyobb saját felelősség vállalása mellett. Röviden: rövid, antibürokratikus döntési útvonalak mentén dolgozunk és már most nagyjából úgy működünk, mint egy startup cég. A digitalizáció azonban egyértelműen vezető téma. Szükség van egy vízió és a hozzá kapcsolódó célok rögzítésére, hogy a projekteket megfelelően lehessen priorizálni.

 

...a digitalizáció nem öncél

Alexander Lapp futureLab 2

Ennyit a véleményünk szerint legmegfelelőbb keretfeltételekről. Más dolog, a digitalizáció ötletét és koncepcióját a vállalat mindennapjaiban megjeleníteni. Világos tehát, hogy a digitális átalakulás nem öncél. Sokkal inkább lehetővé teszi a vállalatnak, hogy ügyfelei számára még jobb szolgáltatásokat és termékeket szállítson – közhelyesen fogalmazva, hogy még boldogabbak legyenek.

A digitalizáció lényegében két irányba hat:

  • kívülre, ahogy a vállalat hat ügyfeleire, és
  • belülre, tehát a vállalati folyamatok IT-alapú automatizálása és optimalizációja ill. a kreatív és döntési folyamatok optimalizációjának irányába.

A külső irány vonatkozik például az e-kereskedelemre és online piacterekre, ahol az ügyfeleknek szánt, valamint a digitalizációt egyáltalán lehetővé tevő termékek és szolgáltatások javításáról és fejlesztéséről van szó.

A belső irány esetén a már említett folyamatoptimalizáció és az új üzleti modellek fejlesztése játszik központi szerepet. Nagyon sok olyan szempont adódik, melyeket az ügyfél érzékel, tehát lényegében mindkét fél számára hasznos: A logisztikai szolgáltatások (pl. track&trace ajánlatok vagy automatizált utánrendelő rendszerek) – olyan ajánlatok, melyekkel egy vállalat növekedhet a szolgáltatási szegmensben. Nem elhanyagolható a digitális információs és kommunikációs csatornák minden típusa, melyek támogatják a helytől független folyamatos kapcsolatot az ügyfél és a vállalat között. Ezek leegyszerűsítik új vevőcsoportok megtalálását is.

 

„Customer Experience“ egy csomagban

Alexnder Lapp chain configurator

A „customer experience“ olyan hívószó, mely az elmúlt években gyakran és szívesen használtak a digitalizáció kapcsán. Valamennyi olyan élmény összességére vonatkozik, melyet az ügyfél átél egy vállalattal kapcsolatban – a már megnevezett érintkezési pontokon felül: Hogy ez egy külsős tanácsadó vagy az értékesítési irodában dolgozó munkatárs, egy reklámfilm, egy plakát vagy egy szórólap, a csomagolás kibontása vagy a Facebook-megjelenés, az online támogatás vagy a cég weboldalának szerkezete... A digitalizáció a lehetséges érintkezési pontok számát majdnem végtelenre növelte.

Már ebből is világos, hogy a digitalizáció tényleg mindannyiunkra tartozik. Hiszen minden munkatárs munkájával a vállalatot képviseli, így érintkezési pont a vevő számára (közvetlenül és személyesen vagy munkájának eredményén keresztül közvetett módon). Ebből világosan következik, hogy valamennyi munkatárs bevonásával növeljük annak a valószínűségét, hogy a customer experience minden érintkezési ponton megvalósul. Ha nem így teszünk, fennáll a veszélye, hogy a vállalat megjelenése nem konzisztens és a márka ígérete felhígul.

 

Bizalom az adatokban

De hogyan valósítjuk meg mindezt? Először is: bár ez valamennyiünk feladata, megalkottunk egy „mag” csapatot, akik vezetik, támogatják a digitalizációt és folyamatosan új impulzusokat adnak. A csapat fontos feladata, hogy a lehető legkonkrétabban megmutassa, miként segíthet bennünket az adatok jó elemzése és megfelelő interpretációja abban, hogy jobbak legyünk. Ahogy az adatok eddig nem is sejtett horizontot nyitnak meg, megdöbbentő felismerésekhez vezetnek és új ötleteket adnak. Egy kicsit a fordító feladata a miénk, akik elmagyarázzák, mit jelentenek számunkra a folyamatokra vonatkozó adatok. Hogyan javíthatjuk a folyamatokat, ha az adatokra megvesztegethetetlen információforrásként tekintünk. Ezzel természetesen aha-hatást is kiváltunk és emellett erősítjük azt, hogy munkatársainknak legyen kedve a digitális átálláshoz.

Természetesen az átállás teljes folyamatát sok külön projektben kell megvalósítani. Ehhez többek között kifejlesztettük a vállalaton belül a „crossfunctional purpose teams“ fogalmat. Ezek a nemzetközi módon, a legkülönbözőbb területről érkező személyekből összerakott csapatok közösen valósítanak meg projekteket. Célzatosan fognak együtt dolgozni régen nálunk lévő és új munkatársak. Előbbiek ismerik az ügyfeleket és azok elvárásait, a fiatalok pedig teli vannak új, digitális ötletekkel... Egy igen kreatív elegy.

 

A hagyományos struktúrák lebontása

Az ilyen projektcsapatokkal nem csak az egyes részlegek közt fennálló silóstruktúrákat bontjuk le. Sok új ötlet jön majd létre, mely csak az interdiszciplináris együttműködés miatt lehetséges. A projektcsapatok tagjai gyakran egymástól is rengeteget tanulnak. Az ilyen projektek végeztével még motiváltabbak lesznek, és a vállalat, valamint a digitalizáció projektjének felvállalása is rendkívüli mértékben erősödik. Ezen kívül az is megtörténhet, hogy a kisebb területekről érkező kollégák globális szintű projektvezetők lesznek. Ezzel lebontjuk a hagyományos struktúrákat.

Természetesen gyakran megerőltető, ha a termékmenedzsment munkatársak IT-szakértőkkel, marketingesekkel vagy pénzügyes kollégákkal együtt valósítanak meg egy projektet – hiszen igencsak különböző célok és kultúrák találkoznak ilyenkor egymással. De az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a projektek haszna jelentősen meghaladja az útról eltakarítandó kövek súlyát.

Lényegében így (és nem fentről irányítva) fejlesztünk új alkalmazásokat, termékeket és szolgáltatásokat. Új struktúrák és folyamatok jönnek létre, és munkatársaink új kompetenciákat sajátítanak el. Például sokkal mélyrehatóbban látják kollégáik munkáját, javul az angoltudásuk, mivel a projektek nyelve alapvetően az angol.

Világos: Az ilyen projektek érintik a napi ügymenetet érintik, és nem találkozik vele állandóan minden munkatárs. Azonban a digitális fordulat már ma is egyre erősebben hat a mindennapjainkra, és növekvő mértékben minden munkatársat érint. Ezért fejlesztettük ki az Ipar 4.0 és a digitalizáció témáját feldolgozó e-learning programunkat. Az alapmodulok valamennyi munkatárs számára kötelezőek.

Ennek során megismertetjük őket a legfontosabb tényekkel, elmagyarázunk fogalmakat, bemutatjuk a legfontosabb ügyfeleket, piaci résztvevőket és területen zajló folyamatokat, példákon keresztül tájékoztatjuk őket a LAPP megoldásairól és kitekintést nyújtunk a digitális jövőre. A cél az, hogy minden munkatárs ráérezzen az utazás céljára és megértsék, hogy a vállalat úttörőként halad velük együtt. Azt is szükséges megérteniük, hogy ezt a tematikát úgy fogják fel, mint egy mindenkire vonatkozó feladatot.

Hiszen: a digitalizáció nem csak „egy” IT-projekt, hanem a 21. században mutatott közös versenyképességünkről van szó. Egy olyan projektről, melynek feladata, hogy új, időszerű impulzusokat adjon a magtevékenységeink és a munkatársaink számára. Mindez még jobban működik akkor, ha minden munkatárs egy irányba húz, függetlenül a hierarchiától, részlegtől és országtól – és a cselekvő emberek számára örömet és sikerélményt jelent.

 

 

-Alexander Lapp-