Ipar 4.0 - Mit takar a fogalom

Az Ipar 4.0 célkitűzése, hogy rugalmasabbá, hatékonyabbá és ügyfélközpontúvá tegye a fejlesztési és gyártási folyamatokat. A legkorszerűbb intelligens információ- és kommunikációtechnológia szorosabbra fűzi a termékfejlesztés, a gyártás és a logisztika valamint az ügyfelek közötti kapcsolatot.

Az Ipar 4.0 koncepció hajtómotorja a gazdaság és a társadalom egyre gyorsuló digitalizálódása. Ennek alapját digitális hálózatba kapcsolt intelligens rendszerek alkotják, amelyek segítségével túlnyomórészt önszerveződő gyártás válik lehetségessé: az emberek, a gépek, a berendezések, a logisztika és a termékek kölcsönösen kommunikálnak egymással.

Az Ipar 4.0 fő célkitűzései közé tartozik a rugalmas egyedi gyártás gazdaságossá tétele, az erőforrások hatékony felhasználása, az ergonomikus gyártás, valamint az ügyfelek és üzleti partnerek dinamikus bevonása az értékteremtési láncba. E jövőkép technológiai keretfeltételeit a Dolgok internetje biztosítja. Ebben a globális hálózatban informatikai eszközökkel kiegészített fizikai rendszerek, azaz beágyazott hardverrel és szoftverrel ellátott intelligens tárgyak kommunikálnak egymással. Ez a jelenség az elkövetkező években egyre nagyobb szerephez jut az ipari gyártás területén. A gyárautomatizálás eddigi elektrotechnikán alapuló és hierarchikus felépítése a jövőben egyre inkább az okos gyárhálózatok és egymással kommunikáló gyártóberendezések irányába tolódik el.

Korszakváltás előtt állunk, amely óriási lehetőségeket tartogat és ezzel párhuzamosan hatalmas kihívások elé állítja az ágazatot. Az egységes és úttörő szabványok megalkotásához és a jövő formálásához a gépgyártási, elektrotechnikai, automatizálási és informatikai szereplők következetes interdiszciplináris együttműködése szükséges. Mindenkinek – az alkatrész-, rendszer- és megoldásszállítóknak is – át kell gondolniuk üzleti modelljüket. Az Ipar 4.0 miatt megváltoznak a kábel- és csatlakozástechnikával szemben támasztott követelmények is. A LAPP csoport felkészült, és már most is tevékeny szerepet vállal a 4. ipari forradalom alakításában.