Adatvédelem Lapp Austria GmbH


PDF-Version


2010.04.01-i állapot

A Lapp Austria GmbH nagyon komolyan veszi vevői személyes adatainak védelmét, és az adatvédelmi törvények szabályaihoz tartja magát. Semmilyen esetben sem értékesítjük a kapott adatokat.

Az alábbi nyilatkozat áttekintést nyújt arról, hogyan szavatolja a Lapp ezt a védelmet és milyen jellegű adatokat milyen célra gyűjtünk; ezenkívül a vevő kijelenti, hogy egyetért az adatok szükséges felhasználásával és tájékoztatást kap a jogairól.


Személyes adatok

A személyes adatok egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy személyes vagy ténybeli viszonyaira vonatkozó, egyedi adatok. Ide tartoznak az olyan információk, mint pl. a név, a cím, a telefonszám és a születési dátum. Az olyan adatok, amelyeket nem kerülnek közvetlen kapcsolatba egy személy valódi személyazonosságával – pl. látogatott honlapok vagy egy oldal használóinak száma – nem személyes adatok.


Adatbiztonság

A Lapp meghozza az összes szükséges műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést, hogy megvédje a személyes adatokat elvesztés vagy visszaélés ellen. Ily módon az adatokat olyan biztonságos üzemi környezetben tároljuk, amely nyilvánosan nem hozzáférhető.

A bizalmas információkat – amennyiben lehetséges – SSL csatornán kódolva továbbítjuk HTTPS protokoll útján.


Adatfeldolgozás, egyetértés a használattal

Ha a vevő a Lapp e-shopjának honlapjait látogatja meg, a Lapp webszerverei a rendszerbiztonság céljaira normál esetben átmenetileg tárolják

·    a kérést küldő számítógép kapcsolati adatait (IP címet),
·    az alkalmazott böngésző és operációs rendszer típusának azonosítására szolgáló adatokat,
·    azokat az oldalakat, amelyeket a vevő meglátogat a Lappnál,
·    a látogatás időpontját és időtartamát.

A rendszer nem rögzíti az ezen túlmenő olyan személyes adatokat, mint a név, a cím, a telefonszám vagy az e-mail cím, kivéve ha ezeket az adatokat a vevő önként közli, pl. regisztrálás, kérdőív megválaszolása, árkiírás, szerződés végrehajtása vagy tájékoztatáskérés céljából. A Lapp nem tudja meghatározott személyekhez hozzárendelni az automatikusan rögzített adatokat. Az ilyen adatok összevezetése más adatforrásokkal nem történik meg, ráadásul az adatokat statisztikai kiértékelés után töröljük.

A Lapp ezen túlmenően rögzíti és tárolja az összes olyan információt, amelyet a vevő beír az internetes oldalra vagy a Lapp számára más módon továbbít. Ilyen adatok pl.:
·    cég,
·    közösségi adószám,
·    megszólítás,
·    a megrendelő neve,
·    vállalati terület,
·    cím,
·    e-mail,
·    telefonszám,
·    faxszám.

A vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Lapp kizárólag az internetes oldalak műszaki üzemeltetésére és a vevők kívánságainak és kéréseinek teljesítésére, tehát általában a szerződések előkészítésére és végrehajtására, áruk szállítására és szolgáltatások nyújtására, fizetés lebonyolítására és a szükséges ellenőrzésekre, valamint a megrendelések felhasználói számla általi megkönnyítésére vagy ajánlatkérések megválaszolására használja fel.

A Lapp arra is használja az adatokat, hogy a vevőkkel a termékekről, szolgáltatásokról, valamint megrendelésekről kommunikáljon, hogy adatállományait és vevői kapcsolatait frissítse, és hogy a vevőknek olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánljon, amelyek érdekelhetik a vevőket. A Lapp arra is használhatja az információkat, hogy az e-shopot és az internetes oldalt javítsa, megelőzze a visszaélést és a csalást, és felfedje ezeket, vagy harmadik személy számára lehetővé tegye a Lapp számára nyújtott műszaki, logisztikai vagy más szolgáltatások elvégzését. Ezenkívül arra használja az adatokat, hogy tárolja a bevásárlókosarakat, ill. a rendelési sablonokat, és újbóli felhasználás esetén a vevők számára ismét rendelkezésre bocsássa azokat.

A Lapp jogosult a nevezett adatokat összegyűjteni, feldolgozni, tárolni a fenti célokra, valamint hasznosítani saját céljaira. A vevő ehhez kifejezetten hozzájárul, amit a Lapp naplóz. Lapp szintén jogosult az e-shopban történő regisztrálással összefüggésben a vevővel e-mailben kapcsolatba lépni; ehhez hozzájárul a vevő.

A Lapp csak akkor használja ezeket az adatokat termékekre vonatkozó kérdőívekhez és marketingcélokra, ha a vevő előtte hozzájárult, ill. ha – amennyiben törvényi szabályozások ezt előírják – nem nyújtott be ellentmondást.

A személyes adatok továbbadására vagy egyéb átadására csak az alábbiakban leírt mértékben kerül sor:

·    Ha a továbbadás a szerződés lebonyolításának céljára szükséges.

·    Ha a vevő ehhez kifejezetten hozzájárult.

·    A Lapp fizetőképességre vonatkozó tájékoztatást szerez be, amennyiben a Lappnak jogos érdeke fűződik ehhez. Főként akkor áll fenn ez, ha romlik a fizetési morál, vagy olyan ügyfél, aki addig előre fizetett, szeretne átállni számla ellenében utólag történő fizetésre. Ebben az esetben a Lapp a következő céginformációs irodák valamelyikénél tájékozódik a fizetőképességről:
- KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien
- Wirtschaftsauskunftei Wisur GmbH, Geislbergstraße 17–19, 1110 Wien. A vevő ezennel kijelenti, hogy kifejezetten egyetért ezzel.

A szerződés lebonyolítása keretében az adatokat a fenti szolgáltatók, a Lapp Service GmbH és a digiparden GmbH szerverein tároljuk.


A vevő vállalatánál dolgozó adminisztrátor

A Lapp e-shopja lehetőséget nyújt arra, hogy a vevő vállalatánál egy kapcsolattartót adminisztrátorként megjelöljön. Ő jogosult létrehozni munkatársai számára felhasználói azonosítót, jogosultságokat kiadni és jelszavakat generálni. A Lapp fel kívánja hívni ennek a személykörnek a figyelmét mindenekelőtt a személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelősségre. Kérjük, gondosan és szabályszerűen kezeljék az adatokat és az Önöknek biztosított jogosultságokat. A Lapp feltételezi, hogy az adminisztrátorok betartják az adatvédelemre vonatkozó összes előírást.

A többi felhasználói azonosító tulajdonosa tudomásul veszi, hogy az adminisztrátor a fenti jogosultságokkal rendelkezik. Amennyiben kineveznek ilyen adminisztrátort a vállalatnál, akkor a munkatársak hozzájárulnak, hogy az adminisztrátor eljárjon felhasználói azonosítójuk létrehozása, kezelése, valamint használata esetén.


Az egyetértés visszavonása, az adatok törlése

A vevő jogosult bármikor visszavonni a személyes adatai tárolására vonatkozó hozzájárulását vagy követelni a Lappnál rá vonatkozólag tárolt adatok helyesbítését. Ehhez elegendő egy e-mailt küldeni a Lappnak: thomas.tremel@lappaustria.at. A személyes adatok tárolásának és feldolgozásának visszavonása esetén a vevő nem használhatja a továbbiakban az e-shopot.

A személyes adatok törlésére akkor kerül sor,

·    ha a vevő visszavonja az adattárolásra vonatkozó hozzájárulását,
·    ha azok ismerete az adattárolással követett cél teljesítéséhey már nem szükséges,
·    az adatok tárolása egyéb törvényi okokból nem engedélyezett.

 


Sütik


A Lapp e-shopjának internetes oldalai több helyen „sütiket” használ. Ezek arra szolgálnak, hogy az ajánlat felhasználóbarát, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a felhasználó ismételt azonosítását. Ezeket menti a vevő számítógépe és a vevő böngészője. A Lapp által alkalmazott legtöbb süti egy munkamenethez tartozó süti (úgynevezett „session cookies”). Ezeket a rendszer a látogatás befejezése után automatikusan törli.

Másrészt a Lapp „permanens sütiket” (permanent cookies-t) használ, hogy rögzítse azokra a felhasználókra vonatkozó információkat, akik ismételten meglátogatják valamelyik Lapp internetes oldalt. Ennek célja a felhasználók optimális vezetése a menürendszerben, valamint az, hogy a felhasználók számára ismételt látogatás esetén lehetőleg változatos internetes oldalakat és új tartalmakat kínáljunk. A permanens süti tartalma egy azonosítóra korlátozódik: nem történik név vagy IP cím mentése.

Az ajánlatok használata sütik nélkül is lehetséges. A vevők böngészőjükben kikapcsolhatják, bizonyos honlapokra korlátozhatják a sütik elmentését, vagy beállíthatják böngészőjüket úgy, hogy értesítést kapjanak, amint süti küldése történik. A vevő törölheti is a sütiket merevlemezéről („Sütik”/”Cookies”mappában). Ebben az esetben azonban csak az oldal korlátozott megtekintése és a  korlátozott felhasználói menü használata lehetséges.

A sütik azonban nem okoznak kárt és nem tartalmaznak vírusokat.

·    Hírlevél (Quick Info)

Ha a vevő szeretné megkapni az internetes oldalon kínált hírlevelet (Quick Info), akkor közölnie kell a Lapp-pal e-mail címét, valamint azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy az e-mail cím tulajdonosa egyetért a hírlevél előjegyzésével. Más adat nem szükséges. Az adatok, az e-mail cím, valamint a hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás tárolására vonatkozó hozzájárulás mindenkor visszavonható jövőbeni hatállyal.


·    Tájékoztatás joga

A vevő ingyen jogosult bármikor betekinteni a személyére vonatkozólag tárolt személyes adatokba az üzemeltetőnél, valamint tájékozódni azok eredetére és címzettjére, valamint a tárolás céljára vonatkozólag. A tájékoztatást írásban kapja meg. A tájékoztatásra vonatkozó kérelmet a Lapp Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz, Ausztria számára kell írásban elküldeni a személyi igazolvány másolatának melléklésével. A tárolt adatok fajtájára vonatkozó tájékoztatást az adatvédelmi kapcsolattartó is megadja a következő e-mail címen: thomas.tremel@lappaustria.at.

·    További információk

Az ügyfél tudomással bír arról, hogy az adatvédelem az internetes adatátvitel esetén a technika jelenlegi ismeretei szerint még nem szavatolható átfogóan. A vevő ennyiben maga felel az általa az interneten továbbított adatok biztonságáért.

A vevők bizalma nagyon fontos a Lapp számára. Ezért a Lapp örömmel ad részletes tájékoztatást a személyes adatok feldolgozására vonatkozólag. Ha olyan kérdés merül fel, amelyet a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem tudott megválaszolni, vagy ha a vevő valamely pontban részletes tájékoztatást kíván, bármikor az adatvédelmi kapcsolattartóhoz fordulhat az alábbi e-mail címen: thomas.tremel@lappaustria.at.

 

Matomo Tracking

Lehetőség van a számítógépen tárolt egyedi azonosító süti letiltására, hogy a látogatás ne szerepeljen semmilyen statisztikában.
Az alábbi kapcsoló segítségével engedélyezhető a követő süti használata.