Adatvédelem Lapp Austria GmbH

PDF-Version

2019.05-i állapot

A LAPP AUSTRIA GmbH („LAPP”) ügyfelei személyes adatainak védelmét nagyon komolyan veszi és betartja az adatvédelmi törvények előírásait. A rögzített adatokat soha nem értékesítjük.

Az alábbi nyilatkozat áttekintést ad arról, hogy a LAPP miként biztosítja a védelmet és mely adattípusokat milyen célból rögzítünk; ezenkívül az ügyfél beleegyezését adja adatainak szükséges használatába és tájékoztatást kap jogairól is.

 
Személyes adatok

Személyes adatnak minősülnek egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy tárgyi vagy személyes viszonyaira vonatkozó információk. Ide tartoznak olyan információk mint pl. a név, cím, telefonszám és a születési idő. A személy való személyiségével kapcsolatba nem hozható információk (pl. egy weboldal használóinak száma) nem minősülnek személyes adatnak.


Adatbiztonság

A LAPP a technikai fejlődés jelenlegi állapotának megfelelően megtesz minden szükséges műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést, hogy megelőzze a személyes adatokat elvesztését vagy az azokkal történő visszaélést.

A bizalmas információkat lehetőség szerint SSL-tanúsítvánnyal kódolva továbbítjuk a HTTPS-protokoll segítségével.

 

Adatfeldolgozás, beleegyezés a használatba
 

Ha az ügyfelek a LAPP e-Shop weboldalait használják, a LAPP webszerverei a rendszer biztonsága érdekében alapesetben ideiglenesen az alábbi adatokat tárolják:

- a kérést küldő számítógép kapcsolatai adatait (IP cím),
- a használt böngésző és operációs rendszer típusának azonosítási adatait,
- az ügyfél által meglátogatott LAPP weboldalakat
- és a látogatás dátumát és időtartamát

További személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám vagy email-cím) nem rögzítünk, kivéve, ha ezeket az adatokat az ügyfél önként adja meg, pl. regisztráció, kérdőív, nyereményjáték, szerződésteljesítés vagy információgyűjtés alkalmával. Az automatikusan rögzített adatokat a LAPP nem tudja meghatározott személyekhez rendelni. A fenti adatokat egyéb adatforrásokkal nem kapcsoljuk össze.

A LAPP ezen kívül rögzít és elment minden olyan adatot, melyet az ügyfelek a weboldalon megadnak vagy a LAPP számára egyéb módon átadnak. Ezek az adatok pl:

- Cég
- Adószám
- Megszólítás
- Megrendelő neve
- Osztály
- Cím
- E-Mail
- Telefonszám
- Faxszám

 

Az ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a LAPP kizárólag a weboldalak műszaki adminisztrációja és az ügyfelek igényeinek és elvárásainak történő megfelelés céljából használja, tehát rendszerint szerződések előkészítéséhez és lebonyolításához, teljesítési problémák kezeléséhez, áruszállításhoz, szolgáltatások nyújtásához, fizetés lebonyolításához és a szükséges vizsgálatokhoz, valamint a rendelés megkönnyítéséhez egy felhasználói fiók működtetésével, egy kérdés megválaszolásához vagy a termékjótállási kötelezettség keretében végzett szükséges tevékenységek végzéséhez. A regisztráció során kötelező mezőként jelölt adatok visszatartása esetén a LAPP e-Shop használata nem lehetséges.

A LAPP az adatokat arra is használja, hogy ügyfeleivel a termékekről, szolgáltatásokról valamint a rendelésekről kommunikáljon, a LAPP frissíti a rekordhalmazokat és az ügyfélfiókokat és az adatokat arra használja, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánljon ügyfeleinek, melyek érdekelhetik az ügyfeleket. Az információkat a LAPP arra is használja, hogy javítsa az e-Shop szolgáltatást és az internetes oldalt, hogy elkerülje vagy felfedje a visszaélést, a csalást vagy egyéb büntetendő cselekményeket illetve lehetővé tegye harmadik fél számára, hogy a LAPP részére műszaki, logisztikai vagy egyéb szolgáltatást nyújtson. Ezenkívül az adatokat arra is használja, hogy elmentse az bevásárlókosarakat ill. a megrendelési sablonokat, melyeket ismételt használat esetén ismét az ügyfél rendelkezésére bocsát.

A fenti személyes adatok feldolgozásának jogi háttere az az elsőbbséget élvező jogos érdekünk (EU adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely 1. bek. f) pont), melyek célja, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban és különösen az előző bekezdésben felsorolt célokat elérjük. Az általunk egy rendelésnél vagy igénynél bekért adatok vonatkozásában a jogi háttér azon szerződés teljesítésének szükségességéből adódik, melyben az érintett személy szerződő fél vagy ahol az érintett személy valamelyik fél megbízásából jár el vagy ahol az érintett személy kéréséből adódó előszerződési intézkedések elvégzésére van szükség vagy esetleges utószerződési vagy egyéb törvényi kötelezettségeknek való megfelelésről van szó, pl. termékfelelősségi kötelezettség keretében (EU adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely 1. bek. b) pont).

A LAPP jogosult arra, hogy a fenti adatokat a fenti célok érdekében rögzítse, azokat feldolgozza és elmentse valamint a megnevezett célokra felhasználja. Az ügyfél ezúton kifejezetten hozzájárul, hogy a LAPP naplózza tevékenységét. A LAPP ugyancsak jogosult, hogy a LAPP e-Shop regisztrációval kapcsolatban az ügyféllel emailben kapcsolatot létesítsen (az ügyfél által kezdeményezett rendelésen kívül is, pl. akvizíciós célokból). Ehhez az ügyfél a regisztráció során hozzájárul.

A LAPP egyes termékkel kapcsolatos kérdőívekhez és marketingcélokra csak abban az esetben használja ezeket az adatokat, ha az ügyfél korábban erre vonatkozó beleegyezést adott (EU adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely 1. bek. a) pont) vagy az adatfeldolgozás engedélyezett a LAPP jogos érdekeinek védelméhez (EU adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely 1. bek. f) pont).

Személyes adatok harmadik fél ill. IT-szolgáltatónknak az általa számunkra végzett szolgáltatás keretében történő továbbítására vagy átadására csak a következőkben felsorolt feltételek teljesülése esetén kerül sor:

     (i)  ha a továbbadás a szerződés teljesítése céljából szükséges
          (EU adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely 1. bek. b) pont),

     (ii) ha az ügyfél kifejezetten beleegyezett (EU adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely 1. bek. a) pont)

Bonitásra vonatkozó információkat a LAPP csak akkor szerez be, ha ehhez a LAPP-nak jogos érdeke fűződik (EU adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely 1. bek. f) pont). Erre különösen akkor merül fel, ha romlik a fizetési morál, egy eddig előre fizető ügyfél szeretne átállni utólagos számlás fizetésre vagy a LAPP olyan körülményekről szerez tudomást, melyekből jogosan vonható le a következtetés, hogy az ügyfél gazdasági helyzete romlott. Ezekben az esetekben a LAPP az alábbi helyekről szerzi be a bonitásra vonatkozó információkat:

- KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien

- Wirtschaftsauskunftei Wisur GmbH, Geislbergstraße 17–19, 1110 Wien

A szerződés lebonyolítása keretében az adatokat a fenti szolgáltatók valamint a LAPP Service GmbH szerverein tároljuk.

Bonitásvizsgálat azon ügyfelekél, amelyeknek a székhelye nem Magyarországon van:

Jogos érdekből és a hitelképesség ellenőrzése céljából az EU-tagállamokból származó, de székhellyel nem Magyarországon rendelkező ügyfeleknél további hitelképességi információkat szerez be és tárol a LAPP. Ezek az információk a LAPP-Csoport adott országában illetékes leányvállalata által kerülnek beszerzésre. Ha tudni szeretné, melyek ezek a leányvállalatok, keresse fel a https://www.lappgroup.com/ oldalat.

A jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

 

Adminisztrátor a vállalati ügyfélnél

A LAPP e-Shop lehetőséget nyújt, hogy a vállalati ügyfélnél kapcsolattartó személyként kijelöljünk egy adminisztrátort. Ennek a személynek így joga van a kollégák számára fiókot létrehozni, jogosultságokat kiosztani és jelszavakat generálni. A LAPP ezeknek a személyeknek különösen szeretné felhívni a figyelmét a személyes adatok kezelésében rájuk háruló felelősségre. Kérjük, hogy az adatokkal és a hozzá kapcsolódó jogokkal körültekintően és korrekt módon járjon el. A LAPP feltételezi, hogy az adminisztrátorok valamennyi adatvédelmi előírást betartanak.

A többi fiók tulajdonosa tudomásul veszi, hogy létezik a fenti jogokkal felruházott adminisztrátor. Ha egy ilyen személyt kineveznek a vállalatnál, a többi fiók tulajdonosa hozzájárul, hogy a fiók létrehozásában, kezelésében valamint használatában részt vegyen.

 

Az érintett személyek jogai / A beleegyezés visszavonása / A mentés időtartama

Az ügyfél mindenkor kérheti a LAPP által elmentett, rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatást és azok javítását. Ezen kívül az ügyfél kérheti a LAPP által elmentett adatok feldolgozásának és gépi módszerrel olvasható formátumba történő konvertálhatóságának korlátozását vagy az adatok törlését, ha azokra már nincsen szükség. A nyilvános vagy jogos érdeken alapuló adathasználat ellen az ügyfél nem emelhet kifogást.

Az ügyfél mindenkor jogosult visszavonni az általa korábban adott beleegyezést személyes adatainak tárolására vonatkozóan. Ehhez elég egy email írnia a LAPP-nak: mailto:christian.fischboeck@lappaustria.at. A törlésre sikeres és jogos visszavonás után kerül sor. A beleegyezés alapján a visszavonásig elvégzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatok tárolása alapvetően 3 hónapig tart, amennyiben a tárolás célja nem tesz szükségessé ennél hosszabb tárolási időt. A regisztrált ügyfelek adatait a rendszer a fiók működésének időtartamára eltárolja, azonban az ügyfél ezek túlnyomó részét maga is módosíthatja. A rendelésekből, valamint üzleti kapcsolattartásból származó adatokat a rendszer a törvényes megőrzési határidő lejártáig (BAO 132§ és UGB 212§ szerint is 7 év), de legalább a mindkét oldalon felmerülő esetleges igények elévülési határidejéig tárolja el.

 

Sütik

A LAPP e-Shop internetes oldalai több helyen „sütiket” használnak. Arra szolgálnak, hogy a kínálatot felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A sütik kis szövegfájlok, melyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését. Az ügyfél számítógépen kerülnek elhelyezésre és böngészőben kerülnek tárolásra. A LAPP által használt sütik nagy része úgynevezett „munkamenet-süti”. Ezek a látogatás végeztével automatikusan törlésre kerülnek.

A LAPP használ „állandó sütiket” is, hogy információkat rögzítsen azokról a felhasználókról, akik visszatérve keresik fel a LAPP internetes oldalait. Így biztosítható a felhasználó optimális támogatása valamint így lehet a visszatérő felhasználók esetén a lehető legváltozatosabb internetoldalt és új tartalmakat felkínálni. Az állandó süti tartalma egy azonosító számra korlátozódik. A nevet, IP-címet stb. a rendszer nem tárolja el.

Az ajánlatok használata sütik nélkül is lehetséges. Az ügyfelek a böngészőjükben deaktiválhatják a sütik tárolását vagy bizonyos weboldalakra való korlátozását vagy beállíthatják úgy a böngészőjüket, hogy az értesítést küldjön a süti küldésekor. Az ügyfelek a merevlemezről is letörölhetik a sütiket („Sütik” mappa). Ebben az esetben csak az oldal korlátozott megjelenítésére és a felhasználó korlátozott támogatására van lehetőség.

A sütik nem okoznak kárt és nem tartalmaznak vírust.

 

Hírlevél (Quick Info)

Ha az ügyfelek szeretnék megkapni a weboldalon felkínált hírlevelet (Quick Info), a LAPP-nak szüksége van egy email-címre valamint az ellenőrzést segítő információkra, hogy az email-cím tulajdonosa beleegyezik a hírlevél küldésébe. További adatok rögzítésére nem kerül sor. Az adatok, az email-cím tárolásába valamint a hírlevél küldésébe történő beleegyezést az ügyfél mindenkor visszavonhatja a jövőre nézve.

 

Felelős / Kapcsolattartási adatok

Az adatvédelmi jog értelmében a felelős a LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz. Az adatvédelmi kapcsolattartó személy Christian Fischböck Úr, akivel az alábbi címen: mailto:christian.fischboeck@lappaustria.at lehet felvenni a kapcsolatot.

Az ügyfélnek jogában áll panasszal fordulni a felügyeleti hatósághoz (Ausztria esetén: Osztrák Adatvédelmi Hatóság, Wickenburggasse 8-10, 1080 Bécs).

 

További információk

Az ügyfél tudomással bír arról, hogy az adatvédelem az interneten történő adatátvitel esetén a technika jelenlegi állása szerint nem mindig biztosítható teljes körűen. Az ügyfél ezért maga ügyel az általa az interneten közzétett adatok biztonságáért.

A LAPP számára nagyon fontos ügyfeleinek bizalma. Ezért a LAPP szívesen elmagyarázza a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos alapelveket. Ha további kérdések merülnek fel, melyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem tér ki vagy az ügyfélnek egy bizonyos témában részletesebb információra van szüksége, kérjük, forduljon az adatvédelmi kapcsolattartó személyhez az alábbi címen: mailto:christian.fischboeck@lappaustria.at